« Tagasi

Ehitisregistris andmed korda 1. jaanuariks 2020

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse kohaselt peavad kõik, kelle kinnistutel asuvad hooned, järgmise aasta 1. jaanuariks korrastama ehitusregistris oma andmed. Selle käigus peavad registrisse olema kantud kõik üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned ja parandatud olemasolevad andmed. 

Palume kõikidel vallaelanikel kontrollida oma kinnistul asuvate hoonete seaduslikkust (ehitusloa ja kasutusloa olemasolu) ja kas need on ehitisregistrisse kantud. Kontrolli siit: www.ehr.ee

Üldjuhul on ehitisregistris andmete korrastamiseks vaja ehitiste asendiplaani ja jooniseid. Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga hoone kohta. Vajalikud blanketid leiab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/ehitisregister 

Ehitisregistri korrektsed andmed on hädavajalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks, samuti kasutavad andmeid kindlustusettevõtted ja pangad. 

Täpsem info https://vald.hiiumaa.ee/ehitisregistri-andmed ja Hiiumaa valla ehitusspetsialistidelt: 

Kärdla ja Kõrgessaare osavald Triin Masing 506 4565, triin.masing@hiiumaa.ee 

Käina osavald Veronika Kaevandes 462 2882, veronika.kaevandes@hiiumaa.ee 

Emmaste osavald Pilvi Post 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee 

Pühalepa osavald Reet Nisumaa 463 6846, reet.nisumaa@hiiumaa.ee