« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 25. november – 1. detsember

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee 

 
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

 

E, 25. november 
Kl 9 Kärdla maja infokoosolek  
Kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek 
Kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 11.30 osalevad vallavanem Reili Rand ja transpordispetsialist Piret Sedrik kohtumisel maanteeametis parvlaevaliikluse teemal 
Kl 12.30 tutvustab keskkonnaspetsialist Kadri Aljas Hiiumaa Coopis valla uut jäätmekorraldust 
Kl 13 osaleb Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste vaba aja keskuse töökoosolekul 
Kl 16 osaleb Monika Pihlak Hiidlaste koostöökogu üldkoosolekul Käinas 
Esmaspäeval ja teisipäeval külastavad sotsiaal- ja rahandusosakonna ametnikud ning osavaldade sotsiaaltööspetsialistid Lääne-Nigula valda ja Pärnut 

 

T, 26. november 
Kl 9 Kärdla keskväljaku töökoosolek 
Kl 16 osalevad vallavanem Reili Rand, Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja, Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, haljastusspetsialist Mai Sinilaid, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, keskkonnaspetsialist Kadri Aljas, avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ja vallavanema abi Mirjam Savioja vabaühenduste tunnustussündmusel Hiiumaa muuseumis 
Sotsiaaltööspetsialistid Liia Rull, Urme Soonvald ja Pille Alevi osalevad Pärnus SKA teemapäeval "Abivajaduse hindamine ja juhtumikorraldus, STAR arendustegevuse praktiline tutvustus"  

 

K, 27. november 
Kl 9.30 valla juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kl 14–17 osaleb Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald hooldustöötajate töökoosolekul Hiiumaa sotsiaalkeskuse Tuuru majas 
Kl 18 osaleb Hergo Tasuja Emmaste noortekeskuses infokoosolekul seoses uue jäätmehankega 
Raamatupidaja Aiki Maivel osaleb maksunduse koolitusel 
Piret Sedrik osaleb Saaremaal Saarte Liinide 25. aastapäeva konverentsil "Muutused Läänemerel ja selle ümber" 
Pühalepa maaspetsialist Mai Julge ja Kärdla maaspetsialist Kai Vahtra osalevad maa-ameti infopäeval reformimata maa kaardistamise ja uue maa korralise hindamise ettevalmistamise teemal Tallinnas 

 

N, 28. november 
Kl 9 maa- ja ehitusspetsialistid, Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm väljasõidul Pühalepa osavallas 
Kl 10–12 külastavad valla, arenduskeskuse ja töötukassa esindajad ettevõtteid Berku Eritööd OÜ ning Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ 
Kl 14 hallatavate asutuste juhtide koosolek Käina koolis, osalevad ka valla juhtkonna liikmed 
Kl 18 osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller MTÜ Hiiukala üldkoosolekul 
Turvalisuse nõukogu koordinaator Piret Sedrik, Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ja Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann osalevad maakondade turvalisuse nõukogude koostööseminaril Tallinnas 
Neljapäeval ja reedel osalevad haridusspetsialist Ivi Remmelg ning spordi- ja terviseedenduse spetsialist Martina Martinson vaimse tervise esmaabi koolitusel Kassaris 

 

R, 29. november 
Ilmub Hiiumaa Teataja 
Vallavanem Reili Rand, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja transpordispetsialist Piret Sedrik kohtuvad majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga parvlaevaliikluse teemadel 

 

P, 1. detsember 🕯 
Kl 17.30 esimese advendi tähistamine Kärdla jõulukuuse juures 
Kl 18 esimese advendi tähistamine Käina jõulukuuse juures 
Kl 18 esimese advendi jumalateenistus Emmaste kirikus 
Kl 18.45 esimese advendi tähistamine Emmaste keskusesjõuluküünalde süütamine, jõuluvana postkontor, kaarikusõit, parima jõuluhoidise valimine 
Kl 19 esimese advendi tähistamine Kõrgessaare keskuse kuuse juures 

 

Töölt eemal 
26. novembril on eemal kultuurispetsialist Anu Tammearu 
26.–29. novembril on eemal Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 
28.–29. novembril on eemal Kärdla osavalla haldusjuht Toomas Vannas 
6. detsembrini on eemal haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla 

 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

 

E, 25. november 
Kl 9 Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg osaleb koolitusel "Ettevõtte brändisaadik – 3 in 1" 
Esmaspäevast neljapäevani on Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja ja lastekeskuse juht Eve Voogla õppereisil Münchenis, et tutvuda Lõuna-Saksamaa lastekaitse korraldusega seoses riskirühma noortele pakutava abisüsteemiga 

 

T, 26. november 
Kl 16 korraldab MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus vabaühenduste tunnustamissündmust Hiiumaa muuseumi Pikas majas. Sündmusel osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg. 

 

K, 27. november 
Kl 10 korraldab arenduskeskuse raamatupidaja Silva Jõemaa koolituse "Maksumuudatused 2020 ja aktuaalsed probleemid" Leigri väljak 5 saalis 

 

N, 28. november 
Kl 10–12 külastavad valla, arenduskeskuse ja töötukassa esindajad ettevõtteid Berku Eritööd OÜ ning Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ 
Kl 14 hallatavate asutuste juhtide koosolek Käina koolis 

 

R, 29. november 
Kl 8.30 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek 
Kl 10 korraldab ettevõtluskonsultant Mari-Liis Hirv Hiiumaa mentorklubi 4. kohtumise Hiiumaa ametikoolis 
Turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson osaleb Eesti Riikliku Turismiarengukava 2021+ tegevussuundade arutelul Tallinnas EASis 
Reedel ja laupäeval osaleb Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov Spordijuht 2.0 II moodulis Tallinnas 

 

Töölt eemal 
30. novembrini on eemal Emmaste põhikooli direktor Merje Kikas, asendab Gerda Danieljants