« Tagasi

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse arhitekt-planeeringute spetsialisti

Arhitekt-planeeringute spetsialisti põhilisteks ülesanneteks on:

 • valla ruumilise arenguga seonduvate ja planeeringuliste visioonide ning suuniste välja töötamine
 • üldplaneeringu koostamise korraldamine ühinenud omavalitsuses
 • projekteerimistingimustele arhitektuursete tingimuste koostamine
 • planeeringute menetlemine ja planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ülesandeks tehtud õigusaktide eelnõude koostamine planeeringuprotsessi jooksul
 • ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine
 • planeerimis- ja projekteerimise hangetel osalemine
 • valla esindamine projekteerimise ja planeerimise korraldamisel
 • vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel
 • valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine (sh valitsus ja volikogu) ning täitmise kontroll

Arhitekt-planeeringute spetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Edukal kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus arhitektuuri või planeeringute valdkonnas
 • projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskus
 • algatusvõime ja loovus
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

Pakume:

 • mitmekesist, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegset töökeskkonda

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 21. mai 2018. Täiendav info: monika.pihlak@hiiumaa.ee