« Tagasi

Kaasav eelarve 2020 ootab ettepanekuid

Hiiumaa vallavalitsus kutsub vallakodanikke üles tegema ettepanekuid kaasavasse eelarvesse hiljemalt 20. septembril 2019

Hiiumaa valla kaasav eelarve on mõeldud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või sündmuse korraldamiseks. Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasa rääkida, kuidas kasutada järgmise aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele hiidlastele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot. 

Seega, kui teil on väärt ettepanek, mis pakub avalikku hüve, on avalikult kasutatav või suunatud avalikkusele, siis andke sellest märku! Teretulnud on ka varasemalt esitatud ettepanekud, mis on seni jäänud teostamata. 

Idee elluviimise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1 000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot. 

Ettepanek peab sisaldama: 
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, 
2) nimetust – lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu, 
3) olulisust – millise kogukonna probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse see loob, 
4) kirjeldust – kuidas ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 2020. aasta jooksul, muu oluline teave, mida idee hindaja peaks teadma, 
5) eelarvet, mis sisaldab ettepaneku teostamise hinnangulist maksumust ja soovitatavalt hinnapakkumisi. 
 
Ettepanekud peavad lähtuma järgnevatest kriteeriumitest: 
1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale, 
2) teostatavus 2020. aasta jooksul, 
3) jätkusuutlikkus, 
4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus. 
 

Ettepanekute paremusjärjestuse selgitamine 

Korrektselt esitatud ja nõuetele vastavad ettepanekud suunab vallavalitsus rahvahääletusele, mis toimub ajavahemikul 7.–28. oktoober. Hindamiskomisjon võib ideid vajadusel täiendada ja sarnased ettepanekud esitajate nõusolekul liita. 

Hiiumaa vallavalitsuse poolt korraldatav rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt. Hääletada saab ka vallamajades üle Hiiumaa, kus tuleb end identifitseerida isikut tõendava dokumendiga. Oma hääle saab anda kolme ettepaneku poolt iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaal.  

Iga hääl on oluline! Hääletustulemuste põhjal kinnitab vald ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavallapõhiselt. Enim hääli saanud ettepanekud viivad ellu kas esitajad või vallavalitsus. 

Eelmine kaasav eelarve tõi meie saarele renoveeritud tenniseväljaku Emmastesse, laste mänguväljaku Kärdla linnaparki ja Reigi pastoraadi rekonstrueerimise. Rajamisel on bussiootepaviljon Käina kooli juurde, välijõusaal Padarimäe piirkonda ja madalseiklusrada Paladele. 

Ettepanekud valla kaasavasse eelarvesse saab saata hiljemalt 20. septembril e-postile valitsus@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal vallamajadesse üle Hiiumaa. 
 

Kaasava eelarve ajakava: 

20. september – ettepanekute esitamise tähtaeg 
30. september – komisjon avalikustab ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele 
7.–28. oktoober – toimub rahvahääletus 
30. oktoober – vald avalikustab rahvahääletuse tulemused 

Küsimuste korral palume pöörduda Hiiumaa vallavalitsuse arenguspetsialisti poole e-postil aivi.telvik@hiiumaa.ee või telefonil 517 5585. 

Head pealehakkamist!