« Tagasi

Käina planeeringu arutelu juba kolmapäeval

Käina alevikus asuva Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub kolmapäeval, 18. septembril kell 17 Käina vallamajas.

Planeeritav u 5,5 ha suurune ala asub Käina alevikus Käina–Hüti tee ning Suuremõisa–Käina–Emmaste tee ääres, maaüksustel Spordi 8, Spordi kergliiklustee ja osaliselt Spordi tänaval.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi jagada maaüksusi, määrata kruntide hoonestusalad ja ehitusõigus, et luua Spordi 8 maaüksusele ja lähialale integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikke hooneid, kaubanduskeskust, maa-aluste kütusemahutitega tanklat, mitmeid väiksemaid äripindasid, (oma)toodangu müügikohti, parklaid, määrata üldised maakasutus- ja keskkonnatingimused, anda parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringu koostamise vajadus on kaasajastada Spordi 8 maaüksusel ja selle lähialal kehtivaid detailplaneeringuid, et viia nad kooskõlla piirkonnas aastate jooksul kujunenud arenguvajaduste ja ootustega. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Käina valla üldplaneeringut, kavandades ärimaad. Koostöös maanteeametiga kavandatakse juurdepääs planeeringualale riigiteelt.  

Eskiislahenduse ja detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Käina vallamajas ja valla veebilehel: vald.hiiumaa.ee/detailplaneeringute-eksiiside-avalikustamine