« Tagasi

Nädala eelinfo: 7.–13. mai

E, 7. mai

kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla valitsuse infokoosolek

kl 9 Emmaste osavalla valitsuse infokoosolek

kl 10 kohtuvad Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ja maanõunik Pilvi Post maanteeameti peaspetsialisti Marika Koppeliga

kl 12 Palade hakkekatlamaja ehituse töökoosolek

kl 12 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak kohtub Baabadega, teemaks Tobiase vasktahvli eksponeerimine Vabrikuväljak 6 hoones Kärdlas

kl 12.30 ASi Kärdla Veevärk kuu koosolek, osaleb haldusjuht Argo Valgma
kl 14 toimub volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Käina vallamajas
kl 15 koolieelikute laagri teemaline ümarlaud Palade põhikooli, Suuremõisa lasteaed-põhikooli, Hiiu valla lasteaia, Kärdla põhikooli, Hiiumaa noorsootöö keskuse, Lauka põhikooli ja PPA esindajatega
kl 15 kohtub Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja Hiiumaa aasta ema konkursikomisjoniga
kl 16 volikogu sotsiaalkomisjoni koosolek
Vallavanem Reili Rand osaleb Tallinnas KOV-juhtide arenguprogrammi mentorkohtumisel

T, 8. mai

kl 9.30 osakonnajuhtide infokoosolek

kl 10–12 sotsiaaltööspetsialist Kairi Priidu vastuvõtt Kõrgessaare vallamajas

kl 11.30 kohtuvad volikogu esimees Aivar Viidik, vallavanem Reili Rand ja osavallavanem Üllar Laid ASi Nelja Energia esindajatega

kl 14 volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek

kl 17 volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosolek

Andmekaitse koolitusel Haapsalus osalevad vallasekretär Helen Härmson, vallasekretäri abi Helika Villmäe, perekonnaseisutoimingute  ja personalispetsialist Riina Lilleõis, jurist Kairi Arunurm, Pühalepa osavalla sekretär Katrin Paat, Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavallavalitsuse sekretär Urve Mäeots ning Kõrgessaare osavallavalitsuse sekretär Maire Türnpuu.
Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja Emmaste osavallavalitsuse sekretär Heli Üksik osalevad Tallinnas kohaliku omaalgatuse programmi hindajate koolitusel

K, 9. mai

kl 9 maa- ja ehitusspetsialistide töökoosolek

kl 13.30 kohtub vallavanem Reili Rand Hiiumaa haigla juhatuse liikmetega

kl 16 volikogu kultuuri- ja turismikomisjoni koosolek

kl 16 toimub Pühalepa vallamajas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
Volikogu esimees Aivar Viidik kohtub Tallinnas TS Laevad juhi Jaak Kaabeliga
Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Maarja Liik osaleb Tallinnas üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude baaskoolitusel

N, 10. mai

kl 9.30 toimub vallavalitsuse istung

kl 14 vallavanem Reili Rand avab Kärdla staadionil heategevusliku laste ja noorte teatejooksu

kl 17.30 toimub Hiiumaa valla arengukava avalik koosolek Emmaste vaba aja keskuses, kus osalevad osavallavanem Hergo Tasuja, vallavanem Reili Rand, osavallavalitsuse ja osavallakogu liikmed

Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Maarja Liik osaleb Tallinnas üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude baaskoolitusel

Haldusjuht Argo Valgma Pühalepa vallamajas
Volikogu esimees Aivar Viidik osaleb Tallinnas KUMUs konverentsil „Muutuv kooliruum"

R, 11. mai

Haldusjuht Argo Valgma Pühalepa vallamajas

kl 10 arenguosakonna iganädalane nõupidamine

kl 12 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak notaris, isikliku kasutusõiguse seadmine

kl 12 osaleb vallavanem Reili Rand SA Kärdla Kirik nõukogu koosolekul

kl 13 osalevad MTÜ Ühine Hiiumaa seminaril vallavanem Reili Rand, volikogu esimees Aivar Viidik, Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja, Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla

kl 18 toimub Emmaste põhikoolis Hiiumaa aasta ema pidulik kontsertaktus ja tunnustamissündmus, kus osalevad osavallavanem Hergo Tasuja, vallavanem Reili Rand, Emmaste osavallavalitsuse liikmed


L, 12. mai

kl 9-14 Emmaste osavalla valitsuse liikmed osalevad Emmaste kevadlaadal

kl 13 Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja osaleb Emmaste emadepäeva jooksul

kl 16 Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja osaleb Emmaste Swing Rock Bandi kontsertil Kärdla kultuurikeskuses


Puhkused:

E, 7. mai – R,11. mai puhkavad jurist Kairi Arunurm ja haridus- ja kultuuriosakonna spetsialist Tiia Liibert

T, 8.– E, 14. mail puhkab avalike suhete spetsialist Liina Siniveer

7.10. mail on lastekaitsespetsialist Tuuli-Brit Vaga õppepuhkusel, teda asendab teine lastekaitsespetsialist

10.11. mail on lastekaitsespetsialist Carol Kirss õppepuhkusel, teda asendab teine lastekaitsespetsialist

E, 7. mail – L, 12. mail osaleb Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann reservõppekogunemisel Siil