« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna, 17. oktoobril kell 15–18 Kärdlas vallamajas.

Päevakorras:

1. Valitsuse info
2. Umbusalduse avaldamine
3. Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
4. Pühalepa Vallavolikogu 27.06.2017 otsuse nr 24 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine (Tikka-Villemi)
5. Välireklaami paigaldamise eeskiri
6. Hallatava asutuse moodustamine ja põhimäärus (Hiiumaa Spordi- ja Tervisekeskus)
7. Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine
8. Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmine (eelarvestrateegia)
9. Vajaku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
10. Kärdla Osavalla Valitsuse hallatava asutuse Hiiu Valla Raamatukogu ümberkorraldamine, Kõrgessaare Raamatukogu põhimäärus, Emmaste Raamatukogu põhimäärus, Käina Raamatukogu põhimäärus, Kärdla Raamatukogu põhimäärus, Palade Raamatukogu põhimäärus, Hellamaa Raamatukogu põhimäärus ja Suuremõisa Raamatukogu põhimäärus.
11. Kärdla Osavalla Valitsuse hallatava asutuse Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskus ümberkorraldamine, Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse põhimäärus ja Kärdla Kultuurikeskuse põhimäärus
12. Kärdla Noortekeskuse põhimäärus
13. Elamuskeskuse Tuuletorn põhimäärus
14. Projektis „Hiiumaa PATEE programm 2020-2023" osalemine ja varalise kohustuse võtmine
15. Varalise kohustuse võtmine (Rõõmu allikas MTÜ)
16. Pühalepa Vallavolikogu 23.3.2010 määruse nr 5 „Palade Põhikooli põhimäärus" muutmine
17. Muud küsimused

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=169746

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema nii kohapeal vallamajas Kärdlas kui Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel.