« Tagasi

31. oktoobri volikogu: võeti vastu Hiiumaa arengukava

Täna kell 15-19.15 toimus Hiiumaa vallavolikogu plaaniväline istung.


1. Alustuseks andis vallavanem Reili Rand ülevaate möödunud nädalatel tehtust. Hiiumaa vald pidas esimest sünnipäeva. Vallavalitsus tegeleb aktiivselt uue perioodi eelarve kokku panemisega. Samuti on päevakorral olnud arengukava viimistlemine.

Üks töökonkurss on edukalt lõppenud: haridusspetsialistina alustab kuu lõpus tööd Ivi Remmelg. Esmaspäeval lõppes vallavanema abi konkurss: laekus kuus kandidaati. Arendusspetsialisti konkursile oli eile päeval esitatud kaks kandidaati. Lastekaitsespetsialisti konkursile kahjuks kandidaate ei laekunud. Kultuurispetsialisti konkurss veel kestab.


Volikogu esimees Aivar Viidik andis teada, et kohtus Tallinnas Hiiumaa sõprade seltsiga, kes on Hiiumaa eluga hästi kursis, arutati valla tegemisi. Eelmisel nädalal toimus ka Lääne-Eesti turismikonverents, kus oli kandev seisukoht, et turismivaldkond on tähtis, kuna inimesed reisivad üha rohkem. Eksperdid rõhutasid, et Hiiumaa on Eesti kontekstis turismisihtkohana eriline ning tulevikus veelgi huvipakkuvam: puutumatu looduskeskkond meelitab siia.


2. EELK Reigi Jeesuse kogudus on esitanud pöördumise kogudusele kuuluvate Reigi kalmistu ja Kõpu alumise kalmistu haldamiseks koostöölepingu sõlmimiseks põhjendusega, et  kalmistud on avalikus kasutuses ja koguduse majandustegevus põhineb vabatahtlikel annetustel ning seetõttu neil puuduvad vahendid selle korraldamiseks. Eelnõu ettepanek oli võtta kolmeks aastaks varaline kohustus Reigi Kalmistu ja Kõpu alumise kalmistu haldamiseks. Kuna hääletamisel ei leidnud varalist kohustust seadev eelnõu volikogu koosseisu hääleteenamuse toetust, siis eelnõud vastu ei võetud.

 

3. Kolmandal lugemisel oli Hiiumaa valla arengukava 2035+. Arutati ja hääletati muudatusettepanekuid ning arengukava võeti vastu.


Järgmine volikogu istung toimub 15. novembril Kärdlas.