« Tagasi

Avatud on Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse projektitoetuste taotlusvoor

Kuni 1. septembrini on avatud Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse projektitoetuste taotlusvoor.  

Taotleda saab toetust valla elanikele suunatud tegevusteks, mis aitavad kaasa elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamisele. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühendused ja seltsingud.  

Taotlusvormid ja Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.