« Tagasi

Emmaste kooli juhib Anneli Sadam

Emmaste kooli uus direktor on Anneli Sadam. Anneli omandas pedagoogilise kõrghariduse loodusteaduste erialal Tartu Ülikoolis. 1998. Aastal alustas ta tööd Käina gümnaasiumis. Käina koolis töötas Anneli eelmise õppeaasta lõpuni. "Tänu pikaajalisele töökogemusele ja enesetäiendamisele olen hästi kursis haridusvaldkonnas toimuvaga, see andis ka enesekindluse kandideerida Emmaste põhikooli juhiks," ütles Anneli. 

Tema jaoks on oluline enda pidev arendamine ja arenemine. Lisaks haridusvaldkonna täiendkoolitustele osaleb Anneli aktiivselt talle huvipakkuvatel koolitustel ja kursustel: "See on andnud mulle laiapõhjalisema maailmapildi, uued tehnilised ja käelised oskused ning huvitavad tutvused." 

Anneli suur soov on, et iga õpilane Emmaste koolis õpiks õppima, naudiks õppimist, kohaneks muutustega, on suhtlusaldis ja valmis koostöös lahendusi otsima. 

Edu uues ametis!