« Tagasi

Emmaste vaba aja keskuse juhataja töökonkurss

Emmaste vaba aja keskuse juhataja peamisteks ülesanneteks on:

 • koordineerib Emmaste osavalla kultuuri, vaba aja ja spordivaldkonna tegevust, sh ürituste korraldamist

 • sõlmib vaba aja keskuse töötajatega lepinguid, suunab nende tööd

 • korraldab vastutusvaldkonnas arengudokumentide, sh arengu- ja tegevuskavade koostamist, uuendamist ning arendustegevuseks vajalikku seiret

 • algatab ja koostab kultuuri, spordi ning vaba aja arendustegevuseks vajalikke projekte ning otsib võimalusi nende rahastamiseks

 • koostab allasutuse eelarveprojekti ja jälgib allasutuse eelarve täitmist.

Emmaste vaba aja keskuse juhataja tööpiirkond on Hiiumaa valla Emmaste osavald.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovitavalt erialane

 • juhtimiskogemus

 • väga hea arvuti kasutamise oskus

 • algatusvõime ja loovus

 • valmisolek meeskonnatööks ja väga hea suhtlemisoskus

 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime

 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine

 • B-kategooria juhiload

Pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi

 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi

 • kaasaegset töökeskkonda

 • palgamäära 1100 eurot kuus

 • vajadusel elamispinda

Motiveeritud sooviavaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata Emmaste osavallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna emmaste@hiiumaa.ee hiljemalt 26. novembril 2018. a.

Täiendav info Emmaste osavallavanemalt:
Hergo Tasuja
hergo.tasuja@hiiumaa.ee
tel 5568 1641