« Tagasi

Erahuvitegevuse toetust saab taotleda kolmapäevani!

Kolmapäeval, 1. detsembril on Hiiumaa valla erahuvitegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg.  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse Hiiumaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Hiiumaa vald. Taotleja õppetöö kestus peab olema Hiiumaa valla haridusregistri alusel vähemalt 32 nädalat aastas. 

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt treenerite ja juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).  

Taotlemise aluseks oleva Hiiumaa valla erahuvikoolis- ja spordiklubis noorte huvitegevuse toetamise korra leiab www.riigiteataja.ee/akt/419092019044 ning taotlusblanketi vald.hiiumaa.ee/teenusepakkujale 

Taotlus laste ja noorte osalemise toetamiseks spordiklubides ja erahuvikoolides saada digitaalselt allkirjastatult valitsus@hiiumaa.ee     

Vajadusel lisainfo eve.ellermae@hiiumaa.ee