« Tagasi

Esita kandidaate valla aukodaniku ja maakonna teenetemärgi andmiseks

Hiiumaa vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate Hiiu maakonna teenetemärgi ja Hiiumaa valla aukodaniku aunimetuse andmiseks, samuti tänukirjade andmiseks. Aega mõtteid seada on 15. detsembrini. 

Maakonna teenetemärk 

Hiiumaa vald kuulutab välja konkursi Hiiu maakonna teenetemärgi kandidaatide leidmiseks. Teenetemärk on mõeldud inimesele, kes pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskujuga on oluliselt kaasa aidanud Hiiu maakonna arengule või oma saavutustega toonud Hiiu maakonnale au ja tuntust.  

Teenetemärgi esitamise ettepanek peab mitte rohkem kui ühel A4 lehel sisaldama kandidaadi nime, sünniaega ja teene kirjeldust ning samuti peavad olema ära toodud esitaja kontaktid. Ettepanekuid võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud ja saata selle 15. detsembriks aadressil Keskväljak 5a Kärdla või meilil valitsus@hiiumaa.ee

Hiiumaa teenetemärk on hõberist, millel on Hiiu maakonna vapp. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud „HIIUMAA TÄNAB" ja teenetemärgi number.   

Hiiumaa teenetemärgi saaja valib kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulub esindaja igast volikogu fraktsioonist ja kaks vallavalitsuse esindajat.  

Algul maakonna teeneteplaadiga, alates 2016. aastast teenetemärgiga on tunnustatud järgmiste isikute teeneid: 2008 Aimi Pruul, Eha Karm ja Karin Poola; 2009 Gennadi Aavik ja Eha Leiger; 2010 Aune Ork ja Stanislav Šarkovski; 2011 Lea Sibul-Poola ja Ott Lambing; 2012 Mati Nurs, Enn Kunila ja Erkki-Sven Tüür; 2013 Toomas Paap ja Virginijus Biskys; 2014 Ivo Eesmaa; 2015 Tiit Asumets; 2016 Ruta Mihelson ja Helgi Põllo; 2017 Tanel Malk, Ain Tähiste ja Ermo Mäeots; 2018 Tiiu Masing ja Heller Sööl, 2019 Hilja Hiiemets, Aare Ernes ja Tiiu Valdma; 2020 Endel Lepisto, Kaja Antons ja Vaapo Vaher; 2021 Eda Tärk, Mart Mõniste ja Inge Talts. 

Teenetemärke antakse igas maakonnas ja nende korraline andmine toimub kord aastas – 24. veebruariks. 

Valla aukodaniku tiitel 

Hiiumaa valla aukodaniku nimetus omistatakse Hiiumaa valla elanikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete eest Hiiumaa valla heaks.  

Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmiseks saab teha iga Hiiumaa valla elanik, vallas tegutsev juriidiline isik või muu ühendus Hiiumaa vallavalitsusele aadressil Keskväljak 5a Kärdla või meilil valitsus@hiiumaa.ee 15. detsembriks.  

Ettepanekus peab olema kirjas:  

  • esitaja nimi ja kontaktandmed;  

  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed;  

  • esitamise põhjendus ja teenete loetelu.  

Aukodaniku nimetuse saaja valib kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulub esindaja igast volikogu fraktsioonist ja kaks vallavalitsuse esindajat. Põhjendatud kaalutlusel võib komisjon teha otsuse aukodaniku nimetust mitte välja anda.  

Aukodanikule antakse Eesti sünnipäeva pidulikul tähistamisel üle nimeline preemia – vastava aastaarvu suurune summa. Aukodanik saab Hiiumaa kunstniku maalitud portree.  

Käina valla aukodaniku tiitliga on pärjatud: 1940 Paul Kogerman, 2002 Volli Mäeumbaed, 2007 Meeri Kaups, 2012 Aimi Säremat. 

Kärdla linna aukodaniku tiitliga on pärjatud: 1978 Paul Kamm, 1989 Evald Teras, 1998 Arnold Paroll, 2004 Salme Elgas.  

2014 sai Hiiu valla aukodaniku tiitli Ave Alavainu.  

Hiiumaa valla aukodaniku tiitel on seni antud välja ühel korral: 2020 Lembit Sauer. 

Hiiumaa valla või osavalla tänukiri 

Tänukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid, kellel on olnud silmapaistvaid teeneid valla või osavalla arengus. 

Ettepaneku Hiiumaa valla tänukirja andmiseks võivad esitada Hiiumaa valla elanikud ja Hiiumaa vallas tegutsevad juriidilised isikud või muud ühendused. 

Ettepaneku osavalla vanema tänukirja andmiseks võivad esitada osavalla elanikud, osavallas tegutsevad juriidilised isikud ja muud ühendused. 

Ettepanekus peab olema kirjas: 

  • esitaja nimi ja kontaktandmed; 

  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed; 

  • tänukirja üleandmise soovitav aeg ja koht; 

  • esitamise põhjendus ja kandidaadi teenete loetelu. 

Ettepanekuid võib saata aadressile Keskväljak 5a Kärdla või meilile valitsus@hiiumaa.ee.   

Vallavalitsus vaatab läbi esitatud ettepanekud ja otsustab tänukirjade saajad. 

Hiiumaa valla tänukirja võib anda valdkondliku tunnustusena. Valdkondliku tunnustuse andmiseks moodustatakse komisjon, kes võib korraldada konkursi ning tunnustusega võib kaasneda rahaline preemia.