« Tagasi

Hiiumaa eelinfo: 28. juuni – 1. august 2021

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

  
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega võimalusel kirjutage või helistage inimesele, kellega soovite suhelda. Valla töötajate ja ametnike kõik kontaktid 

 

E, 28. juuni 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis 
Kl 16 Kõrgessaare osavallakogu koosolek 
Tööd alustab lastekaitsespetsialist Anni Leiger 
 
K, 30. juuni 
Kl 9 juhtkonna koosolek  
Kl 10 vallavalitsuse istung 
Kl 12 vesiviljeluse analüüsi tutvustus vallamajas KärdlasSaare- ja Hiiumaa on tellinud vesiviljeluse analüüsi, mis moodustab Lääne-Eesti jaoks otsustusplatvormi kala-, karbi- ja vetikakasvatuseks, arvestades rahvusvahelise kogemusega 

 

Juulis alustavad tööd jurist Külli Vallimäe-Tuberg ja Kõrgessaare haldusjuht Vello Kallas 

 

K, 7. juuli 
Kl 9 juhtkonna koosolek  
Kl 10 vallavalitsuse istung 

 

K, 21. juuli 
Kl 9 juhtkonna koosolek  
Kl 10 vallavalitsuse istung 
 

K, 28. juuli 
Kl 9 juhtkonna koosolek  
Kl 10 vallavalitsuse istung 
 

 
Töölt eemal: 

 

Ühistranspordispetsialist Piret Sedrik on eemal 6. juunist 9. juulini ja 15.-16. juulil 

Arhitekt Kaire Nõmm on eemal 28. juunist 11. juulini 

Jäätmespetsialist Kadri Aljas on eemal 28. juunist 11. juulini 

Riigihangete spetsialist Kersti Simmer on eemal 28. juunist 16. juulini 

Sisekontrolör Inge Elissaar on eemal 5.-31. juulil 

Avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer on eemal 28. juunist 2. juulini ja 19.-30. juulil 

Sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe on eemal 28. juunist 18. juulini, asendab sotsiaaltöö spetsialist Kairi Priit 

Avalike suhte spetsialist Kärolyn Kivistik on eemal 5.-18. juulil 

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Näksi on eemal 5-18 juuli, asendab sotsiaaltöö spetsialist Pille Alevi 

Lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt on eemal 5.-18. juuli, asendab lastekaitsespetsialist Anni Leiger 

Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus on eemal 28. juunist 2. juulini ja 19. juulist 2. augustini 

Finantsist Aiki Maivel on eemal 5.-16. juulil 

Raamatupidaja Mare Oja on eemal 12.-28. juulil 

Raamatupidaja Ly Klee on eemal 12.-30. juulil 

Keskkonnaspetsialist Kadri Randmaa on eemal 12.-30. juulil 

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak on eemal 12. juulist 6. augustini 

Raamatupidajad Heli Lige ja Kai Vakker on eemal 14.-29. juulil  

Raamatupidaja Kulla Nabbi on eemal 19.29. juulil 

Vallasekretäri abi Helika Villmäe on eemal 12.-30. juulil 

IT-spetsialist Andres Toom on eemal 12.-25. juulil 

Kärdla osavalla vanem Triin Masing on eemal 19. juulist 1. augustiniasendab Kai Vahtra 

Arenguspetsialist Aivi Telvik on eemal 19. juulist 13. augustini 

Kärdla maaspetsialist Kai Vahtra on eemal 28. juunist 16. juuliniasendab Mai Julge 

Kärdla sekretär Merilin Must on eemal 12.-23. juulilasendab Katrin Paat 

Kärdla sotsiaaltöö spetsialist Pille Alevi on eemal 26. juulist 8augustiniasendab Pille Näksi 

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller on eemal 5.-30. juulilasendab Katrin Paat 

Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald on eemal kuni 2. juulini ja 15.-30. juulilasendab Pille Alevi 

Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa on eemal 26.-30. juulilasendab Mai Julge 

Pühalepa haldusjuht Argo Valgma on eemal 19. juulist 13. augustini 

Pühalepa heakorratöötaja Kristjan Strutinski on eemal 12.-30. juulil 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

Töölt eemal 

 

Arenduskeskuse MTÜ konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus on eemal 28. juunist kuni 4. juulini ja 12.25. juulining 9.–16. augustil 

Arenduskeskuse andmehaldusspetsialist Mariliis Aiaste on eemal 28.30. juunil, 28.30. juulil ja 2.6. augustil 

Arenduskeskuse projektijuhid Angela Koit ja Katrin Hordo on eemal 5. juulist kuni 1. augustini 

Arenduskeskuse digiturundusspetsialist Triin Vasli on eemal 12.25. juulil 

Arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder on eemal 12.25 juulil ja 2.13.augustil 

Arenduskeskuse raamatupidaja Silva Jõemaa on eemal 12.25. juulil 

Käina raamatukogu direktor Maili Uibo on eemal 5.29. juulil 

Kärdla linnaraamatukogu direktor Annely Veevo on eemal 29. juunist 23. juulini, asendab Kerli Varrik 

Kärdla lasteaia direktor Tiina Hinno on eemal 29. juunini 

Kärdla kultuurikeskuse juhataja Pilleriin Kannel on eemal 26. juulist 8. augustini 

Kõrgessaare vaba aja keskuse juhataja Artur Valk on eemal 20. juulist 13. augustini 

Emmaste vaba aja keskuse juhataja Anne-Mall Reinu on eemal 5.29. juulil 

Käina lasteaias töötab juulis üks rühm kl 7.15–18.15. Nimekirjas on 17 last, neist 12 sõimeealist. Toitlustab Hiiumaa Köök ja Pagar.