« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 13.-19. märts 2023

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ametnike ning töötajate kontaktid Hiiumaa valla kodulehel. 

 

E, 13. märts 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis. 
Kl 11 osaleb vallavanem Hergo Tasuja turismiklastri juhtgrupi koosolekul. 
Kl 16 Kõrgessaare osavallakogu koosolek Kõrgessaare vallamajas. 

 

T, 14. märts 
Osalevad Hergo Tasuja ja ennetusspetsialist Martina Martinson maakondade turvalisuse nõukogude ühiskohtumisel. 
Kl 16 osalevad Anu Pielberg, Tõnis Paljasma, Hergo Tasuja ja Piret Sedrik kohtumisel HEL-i ja TS Laevadega. 

 
K, 15. märts 
Kl 9 vallavalitsuse istung.  
Osaleb kultuurispetsialist Eve Ellermäe Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud KOV kultuurijuhtide koolitusel. 

 

N, 16. märts 
Osaleb ennetusspetsialist Martina Martinson Tervise Arengu Instituudi tervisedendajate arenguprogrammis. 
Osaleb kultuurispetsialist Eve Ellermäe Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud KOV kultuurijuhtide koolitusel 
Kl 13 toimub Kõrgessaare eakate pidu Kõrgessaare päevakeskuses, kutsutud kogu vallavalitsus.  
Kl 15 volikogu väljasõiduistung Emmastes. 
 

Töölt eemal: 
13-17 märtsini on eemal Kõrgessaare osavalla haldusjuht Vello Kallas, asendab osavallavanem Niels-Peter Rattiste. 
17. märtsil on eemal abivallavanem Üllar Laid; kultuurispetsialist Eve Ellermäe. 

 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

E, 13. märts 
Kl 11 arenduskeskuses turismiklastri juhtgrupi koosolek. Osalevad juhataja Liis Lukas ja turismiklastri juht Kristel Üksvärav. 
Kl 14 arenduskeskuse infokoosolek. 

 
T, 14. märts 
Kl 16 osaleb turismiklastri juht Kristel Üksvärav kohtumisel TS Laevade esindajatega. 

 

K, 15. märts 
Kl 16 osaleb turismiklastri juht Kristel Üksvärav turismiklastri teenuste ja toodete töörühma koosolekul.  

 

N, 16. märts 
Kl 10-12 osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Lukas MAK juhtide veebikoosolekul. 

 

Töölt eemal: 
17. märtsini on eemal Kärdla Kultuurikeskuse kultuuri- ja kommunikatsiooni spetsialist Kristiina Vessar. 
13.-22. märtsini on eemal Käina raamatukogu direktor Maili Uibo.