« Tagasi

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub homme Kõrgessaares

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 19. mail kell 15 Kõrgessaares. 

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja; Kõrgessaare osavalla info Niels-Peter Rattiste

2. Hiiumaa valla Käina aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2022 – 2032 (I lugemine)

Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg

 3. Andro detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: Pühalepa Osavalla Valitsuse maaspetsialist Mai Julge

4. Lennuki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: Pühalepa Osavalla Valitsuse maaspetsialist Mai Julge

5. Uus tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: Pühalepa Osavalla Valitsuse maaspetsialist Mai Julge

6. Kärdla linna Rootsi tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest keeldumine

Ettekandjad: Kärdla Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Maria Reino, Pühalepa Osavalla Valitsuse maaspetsialist Mai Julge

7. Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: Kõrgessare Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Maiken Lukas

8. Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandjad: Kõrgessare Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Maiken Lukas

9. Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja: Emmaste Osavalla Valitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post

10. Pärdi detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: Emmaste Osavalla Valitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post

11. Raima detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: Emmaste Osavalla Valitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post

12. Hiiumaa Vallavolikogu haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni nimetuse muutmine

Ettekandja : Vallavolikogu esimees Anu Pielberg

13. Hiiumaa Vallavolikogu kultuuri- ja turismikomisjoni nimetuse muutmine

Ettekandja: Vallavolikogu esimees Anu Pielberg

14. Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 määruse nr 125 „Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise kord" muutmine (III lugemine)

Ettekandja: abivallavanem Liisi Mäeumbaed

15. Muud küsimused

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=231220