« Tagasi

Inimene kogukonna heaks: Kadri Randmaa

Kadri Randmaa töötab Hiiumaa vallavalitsuse keskkonnaspetsialistina. Tema ülesanneteks on keskkonnaalaste tööde korraldamine ja arendamine. Kadri tööpõld on lai – tegeleda tuleb nii kodu otsivate lemmikloomade, heakorra kui ka suuremate keskkonnaprojektidega. Kadri täiendab ja täidab ka lemmiklooma- ning kalmisturegistrit.  

"Kui keegi leiab omanikuta lemmiklooma, siis aitan omanikku leida. Koduta looma leidja võib alati julgelt minu poole pöörduda," rääkis Kadri ja lisas, et õnneks tuleb Hiiumaal harva ette juhtumeid, kus omanik lemmiku silmist kaotab. Tema sõnul on olukord kurvem siis, kui omanik on looma kaotanud, sest sel juhul on ametnikul keerulisem aidata.  

Lisaks on Kadri abiks ka neile, kes mõnele Hiiumaa kalmistule maetud lähedast otsivad: "Paar korda aastas tuleb ikka ette juhtumeid, kus teatakse, et lähedane on maetud Hiiumaale, aga mitte seda, kuhu täpselt ja siis saangi mina aidata haua leidmisel."  

Samuti võib Kadri poole pöörduda, kui on probleeme heakorraga. "Prügi maha viskamine on üks asi, aga ka näiteks niitmata alad ja surnud metsloomad on minu valdkond," rääkis Kadri. Ta selgitas, et kui leiad koduhoovist või rannast surnud rebase, tuleb sellest teatada kas valda või põllumajandus- ja toiduametile. Kadri sõnul ei tasu ise hukkunud looma puutuda. 

Kadri teeb palju koostööd keskkonnaametiga. Tema ülesanne on arvamuste andmine keskkonnaalastele toimingutele ning kontrollida, et kõik vastaks nõuetele: "Näiteks, kui keegi soovib midagi kaevandada. Tegelesin hiljuti uue liivakarjääri avamisega, kus küsiti valla arvamust. Minu ülesanne oli suhelda osavallaga ja uurida nende seisukohta ning lähedal elavate kohalikega. Oluline on, et kõigi arvamust oleks arvestatud." 

Üha rohkem jõuab Kadri töölauale ka vesiviljelust puudutavaid teemasid, sest mitmed Hiiumaa ettevõtted soovivad sellega alustada. 

Mingil määral puutub Kadri oma töös kokku ka projektidest raha taotlemisega. Plaanis on näiteks KIKist taotleda raha Kärdla linna jõgede ja ojade heakorra parandamiseks, sest hetkel on need Kadri sõnul kehvas seisus.  

Koostöö on oluline  

Kadri sõnul on tema töös väga oluline koostöö ja suhtlus teiste ametite ning elanikega. "Suhtlen palju keskkonnaameti, RMK ning politsei- ja piirivalveametiga," ütles Kadri.  

"Koostöös oleme igasugu asju ära teinud. Näiteks jõgedele kalapääslaid rajanud, puhastanud kudejõgesid, et kala saaks uuesti kudema tulla. Likvideeritud said Kärdla elektrijaama paisud, kust kalad üles ei saanud ja Kalda tänava lasteaia juures puhastati kudeala," rääkis ta. 

Hea näide koostööst on ka see, et Hiiumaa vald pälvis keskkonnasõbraliku omavalitsuse tiitli. "Mina koostasin kevadel küll ankeedi, aga sellest saabki väga hästi näha, et ma ei tee kõike ise, vaid kõigis osavaldades ja Hiiumaal tervikuna on väga palju tööd ära tehtud, mida mina sain kokku kirjutada ja esitada," rääkis Kadri.  

Keskkonnaalaselt on Hiiumaa elanikele ilmselt kõige enam silma jäänud ulatuslikud kanalisatsiooni- ja tänavavalgustuse tööd. Kadri sõnul ei ole vald panustanud aga mitte ainult inventari, vaid ka Hiiumaa inimestesse. Loodud on võimalus minna õue – rajatud seiklusparke, välijõusaale, investeeritud kergliiklusteedesse. "Inimene on oluline keskkonna osa ja tähtis on, et inimene oleks terve," tõdes keskkonnaspetsialist. 

Kadri soovib, et Hiiumaal oleks ka tulevikus sama hea olla, kui on siin praegu: "Ma tahan, et Hiiumaa keskkond säiliks, et ka meie lastel oleks tulevikus siin hea olla." 

Pead mitmel alal pädev olema 

Oma töö juures meeldib Kadrile, et tal on hea töökeskkond: "Tööle tulles ootab mind korralik hoone, kus töötada. Minu ümber on head kolleegid, kellelt alati mure korral üle ukse nõu küsida." 

Lisaks meeldib keskkonnaspetsialistile ka see, kui tema töö tulemus on silmaga nähtav. 

Väljakutseks peab Kadri seda, et Hiiumaa on väike omavalitsus ja üks spetsialist peab olema pädev paljudel erinevatel aladel. "Suuremates omavalitsustes spetsialiseerutakse ühele alale, aga meil peab spetsialist olema multifunktsionaalne. Igapäevatöö kõrvalt tegelen veel näiteks ka hajaasustuse programmiga, kaasava eelarvega ja kaunite kodude algatusega," rääkis Kadri. Tema sõnul on see omamoodi huvitav, küll aga pead kiirelt suutma omandada erinevad valdkonnad. 

Kadri vaba aeg kulub peamiselt kolmeaastase poja kasvatamisele. Lisaks meeldib talle mäesuusatamine ja jooksmine. Kadri naudib ka teatris käimist. 

Inimene kogukonn heaks on artiklite sari, kus tutvustame Hiiumaa avaliku sektori töötajaid ja nende tööd.