« Tagasi

Konkurss Emmaste põhikooli direktori ametikohale

Hiiumaa vallavalitsus kuulutas välja konkursi Emmaste põhikooli direktori ametikohale.

Direktori peamiseks ülesandeks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, toetada iga õpilase arengut kaasaegses koolikeskkonnas ning tagada eelarvevahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine.

Pakume:

 • toetavat tugitiimi,
 • särasilmselt kollektiivi,
 • pingevaba töökeskkonda,
 • töötasu 1700 eurot.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid ja –kogemus;
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused.

 Kandidaadil palume esitada:

 • avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri, kus kandidaat analüüsib juhi rolli koolis;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 20. juulil valitsus@hiiumaa.ee

Lisainfo: vallavanem Hergo Tasuja, 5568 1641, hergo.tasuja@hiiumaa.ee