« Tagasi

Löö kaasa kogukonnakomisjonis

Kandideeri ise või soovita naabrit/sõpra Hiiumaa valla kogukonnakomisjoni, kus piirkonna inimeste huve esindada.  

Kogukonnakomisjoni ülesanne on valla eri piirkondade kogukondade tegevusele, infovahetusele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasa aitamine, samuti vallavalitsusele ettepanekute esitamine valla kogukondliku elu korraldamisel. 

Kogukonnakomisjon on partneriks vallavalitsusele. Kui volikogu komisjonid kujundavad poliitikat, siis kogukonnakomisjon tegutseb vallavalitsuse juures ning on abiks igapäevaelu suunamisel. Soodustab infovahetust valla ning kodanike vahel ning panustab tugeva koostöövõrgustiku toimimisse. Sestap on oluline märkida, et kogukonnakomisjon on apoliitiline. 

Komisjon käib koos kord kuus ning selle tööd juhib esimees. Töö toimub vabatahtlikkuse alusel ning hüvesid ei kaasne. 

Kogukonnakomisjon aitab kaasa, et valla juhtimine oleks avatud, kaasav ja läbipaistev ning annab oma panuse nii murekohtade lahendamiseks kui ka avalike teenuste paremaks kujundamiseks. 

Anna märku enda soovist komisjoni töös osaleda või enda piirkonna sädeinimesest, kes võiks komisjoni kuuluda 15. detsembriks aadressil valitsus@hiiumaa.ee või telefonil +372 463 6082.