« Tagasi

Millisel Hiiumaal soovid elada?

Kaheksas teema: avalikud teed, kergliiklusteed, pääsud kallasrajale 

Hiiumaa vald on hõredalt asustatud, valdavalt maalise asustusega piirkond, millel on 3 suuremat ja mõned väiksemad, piirkondlikud keskused. See tähendab, et autoga liikumine on oluline suurele osale elanikest pea igapäevaselt.  

Uues üldplaneeringus keskendume suurel määral lahendustele, mis võimaldaksid inimestel teha igapäevasel liikumisel tervislikumaid valikuid ning eelistada autosõidule jalgsi või rattaga liikumist. Keskuseid ühendab ka liinibuss, mis võiks sagedamini valituks osutuda. Planeeringuga teeme ettepaneku tagada kergliiklusteed olulisemate vaatamisväärsusteni ja luua ohutu rattaga liiklemise võimalus ümber terve saare ning ühendada selle võrgustikuga suuremad sadamad ja lennujaam. Selline taristu on oluline nii kohalikele elanikele kui saare külalistele. Elektrirataste laiema levikuga pikenevad rattaga läbitavad vahemaad, kuid tervislikumate valikute tegemisel on määravaks teekonna turvalisus. Nii saame parandada avaliku ruumi kvaliteeti kõigil tiheasustusega aladel ja muuta tänavaruum meeldivamaks keskkonnaks.  

Kuidas oleks, kui muudaksime mõtteviisi ning jalutajate ja rataste autoteele lubamise asemel vaataksime linnatänavaid kui kõnniteid, kuhu pooles ulatuses lubaksime sõitma ka mootorsõidukeid? Just selliselt soovimegi edaspidi käsitleda näiteks Kärdla tänavaid. Vaata üldplaneeringu eelnõust Kärdla teemade alt täpsemalt!    

Lisaks võta kaardirakenduses lahti planeeritud kohalike teede kaardikiht ning vaata millised teed sinu jaoks olulises piirkonnas oleme arvanud, et võiksid olla avalikult kasutatavad kohalikud teed. Nende teede osas on kohalik omavalitsus valmis üle võtma omaniku ülesanded (kui need pole juba üle antud) ning neid teid hooldama ja remontima, et hoida töökorras juurdepääsud olulistesse kohtadesse. Selliste kokkulepete suunas plaanime lähiaastatel liikuda. Hoolduskohustuse saame üle võtta aga teedel, mis on juba olemas. Rajada saab vald uusi teid vaid enda arendatavatel objektidel.  

Uue üldplaneeringuga oleme teinud ka ettepanekud avalike juurdepääsude jaoks kallasrajale. Vaata asukohti kaardil! 

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm tegi mahuka üldplaneeringu dokumendi väiksemateks paladeks ning toob kaasamõtlemiseks teemasid esile ükshaaval. Jälgi ka järgnevaid postitusi! 

Hiiumaa valla uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul Hiiumaa valla kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/uldplaneering ja osavallamajades. Vaata lahendused üle ja anna Hiiumaa vallavalitsusele teada, kas oled sama meelt ja soovitad lahendustega jätkata või tee muudatusettepanek enne 3. aprilli valitsus@hiiumaa.ee. Sotsiaalmeedias tehtud ettepanekud dokumenti ei jõua. 

Foto: Ivo Panasyuk