« Tagasi

Millisel Hiiumaal soovid elada?

Kümnes (viimane) teema: Kärdla  

Milline on Kärdla nägu ja millisena tahame seda eksponeerida linna saabujatele?  

Kärdla on inimmõõtmeline ja sõbraliku keskkonna kuvandiga aedlinn. Linn on kompaktne ja kõik avalikud teenused ja olulised kohad mahuvad keskusest 1km raadiusega ala sisse, mis tähendab, et selles linnas oleks mõistlik liikuda pigem jala või rattaga ning vähem koormata kitsaid tänavaid autoliiklusega. Nii linna keskuses kui äärealadel on piisavalt ruumi uuteks arendusteks ning olemasolevatesse hoonetesse uute tegevuste toomiseks. See aitab muuta linna tihedamaks ja teenuseid veelgi paremini kättesaadavaks ning puudub vajadus linna laiendamiseks ümbritsevate põldude või metsade arvelt.  

Kärdlat iseloomustavad kraavid, ojad, liigirikkad niidud, pargid ning mereäär. Koos kitsaste tänavate, väikeste majade ja lopsakate hoovidega moodustubki Kärdla „nägu", mida tuleb säilitada ja esile tõsta. Kui ühendada jalakäiguteedega omavahel pargid ning jõgede ääres kulgevad kallasrajad, saame linnas olulisi kohti läbiva teekonna, mis looks mitmeid otseteid ja muuhulgas ühendab ka sadama keskusega. Lisaks saaks hõlpsasti linnaruumis tähistada teekonna, mis suunab inimesi liikuma punktist punkti, kulgedes erinevate teenuste, äride, spordiväljakute, kultuuriasutuste, sadama, parkide ja keskväljaku vahel. Selline teekond sobib nii jalutamiseks kui sportimiseks, kuid samal ajal toimib ka linna tutvustava giidina.     

Kui soovime, et inimesed liiguksid rohkem väljas ning linnaruum oleks nii turvaline, et lapsed saaksid üksi liikuda ja kasvõi tänaval mängida, tuleb selleks luua võimalused. Kärdla tänavatele üldjuhul ei mahu ehitama eraldi kõnniteid. Mis oleks, kui muudaksime mõtteviisi ning käsitleksime tänavaid kui jalakäigualasid, kuhu aeglasel kiirusel lubame liikuma ka mootorsõidukeid? Kitsast tänavast pool oleks kasutada jalakäijatele ja ratturitele ning pool autodele. Autod saavad üksteisest mööduda reegli abil, et keskusest väljuval suunal liikuja saab sõita takistuseta ning keskusesse suunduv sõiduk annab teed, kasutades selleks möödasõidutaskuid vmt nagu mujal maailmas tunnelites või kitsastel tänavatel ja sildadel tavapäraseks lahenduseks.   

Vaata lisaselgitusi ka Kärdla ruumikontseptsioonist, mis on üldplaneeringu lisa 5.  

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm tegi mahuka üldplaneeringu dokumendi väiksemateks paladeks ning toob kaasamõtlemiseks teemasid esile ükshaaval.  

Hiiumaa valla uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul Hiiumaa valla kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/uldplaneering ja osavallamajades. Vaata lahendused üle ja anna Hiiumaa vallavalitsusele teada, kas oled sama meelt ja soovitad lahendustega jätkata või tee muudatusettepanek enne 3. aprilli valitsus@hiiumaa.ee. Sotsiaalmeedias tehtud ettepanekud dokumenti ei jõua. 

Foto: Argo Nurs