« Tagasi

Millisel Hiiumaal soovid elada?

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm tegi mahuka üldplaneeringu dokumendi väiksemateks paladeks ning toob kaasamõtlemiseks teemasid esile ükshaaval. Jälgi ka järgnevaid postitusi! 

Esimene teema: tiheasustusalad 

Uues üldplaneeringus määrame tiheasustusaladena vaid kolm suuremat keskust: Kärdla, Käina ja Kõrgessaare. Ühtlasi teeme ettepaneku Kärdla linna piiri nihutamiseks, kaasates praeguse piiri taga olevad linnalise iseloomuga alad ning perspektiivsed arendusalad. Kõrgessaare aleviku tiheasustusala oleme tõmmanud koomale, eesmärgiga suurendada kompaktsust ja soosida keskuses olevate arendusalade väljaehitamist. Käina aleviku piir võiks jääda samaks. 

Hiiumaa valla uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul Hiiumaa valla kodulehel ja osavallamajades. Vaata lahendused üle ja anna Hiiumaa vallavalitsusele teada, kas oled sama meelt ja soovitad lahendustega jätkata või tee muudatusettepanek enne 3.aprilli valitsus@hiiumaa.ee. Sotsiaalmeedias tehtud ettepanekud dokumenti ei jõua. 

Foto: Argo Nurs