« Tagasi

Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise tähtaeg 1. veebruaril

1. veebruarini saavad mittetulundusühingud ja seltsingud taotleda toetust oma tegevuste ellu viimiseks. Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ja kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks.  

Taotlusvormi leiad Hiiumaa valla veebilehelt 

Taotlus tuleb esitada tegevustoetuse saamiseks tegutsemisjärgsele osavalla valitsusele. Juhul, kui vabaühendus tegutseb mitmes osavallas, esitatakse toetustaotlus proportsionaalselt mitmele osavallale. 

Lisainfo: Eve Ellermäe tel 58840790, eve.ellermae@hiiumaa.ee