« Tagasi

Plaanis on Tihu järve ja Õngu raba taastamistööd

OÜ Inseneribüroo STEIGER koostöös RMKga korraldab 12. mail kell 17 Käina vallamajas Õngu raba loodusliku veerežiimi taastamistööde ja Tihu järve veetaseme tõstmise ehitusprojekti tööversiooni avalikustamise koosoleku.  

Õngu raba taastamistööde eesmärk on luua eeldused sookoosluste ja sood ümbritsevate metsade veerežiimi taastamiseks ning taimestiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemiseks. Projektiga on plaanis ka ka Tihu järve veetaseme tõstmine, et vältida Tihu järve, Keskmise järve ja Kolmas järve kiiret kinnikasvamist, luues seeläbi eeldused järvede isepuhatusvõime kasvuks. 

Projekti järgi tuleb Õngu raba veerežiimi taastamiseks teha vajalikus mahus trassiraied, likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, kasutades nendest tekkiv materjal kraavidele turbapaisude rajamiseks.  

Keskkonnamõju eelhinnangu järgi on plaanitavatel tegevustel oluline soodne mõju kaitse-eesmärkidele.