« Tagasi

Praeguse volikogu koosseisu viimane istung toimub täna Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna, 16. septembril kell 15 Kärdla vallamaja saalis. 

Päevakorras: 

 1. Vallavalitsuse info 

 1. Hiiumaa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine 

 1. Tikka-Villemi ja Tikka-Mati detailplaneeringu kehtestamine 

 1. Kõrgessaare Vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 164 kehtestatud Uue-Hendriku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

 1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine 

 1. Hoonestusõiguse seadmine Hiiu tn 1a kinnistule 

 1. Ollima kuuri kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

 1. Vallavara tasuta võõrandamine 

 1. Hoonestusõiguse seadmine Spordi tn 8 kinnistule 

 1. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine 

 1. Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 

 1. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega 

 1. Hiiumaa valla 2021. aasta I lisaeelarve (II lugemine) 

 1. Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+" muutmine (II lugemine) 

 1. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 3 „Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus" muutmine (II lugemine) 

 1. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 3 „Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus" muutmine 

 1. Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise kord (I lugemine) 

 1. Muud küsimused 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda valla dokumendiregistris. 

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube´i kanali vahendusel, kus on võimalik vaadata ka eelmiste istungite salvestusi.