« Tagasi

Pühalepa osavald korrastas muinsuskaitse toel Partsi veskit

Pühalepa osavald korrastas muinsuskaitse toel Partsi veskit. Juulis lõppenud ehitustööde käigus korrastati veski katuse konstruktsioonid ja katus, mis oli auklik ja lasi sademeid läbi. Olemasolev katus eemaldati ja ehitati uuesti ning kaeti SBS-kattega. Veski kehandilt eemaldati irdunud värv ja kate, augud täideti ja krohviti ning kogu kehand värviti valge lubivärviga.  

Tööde maksumus oli kokku 12 475 eurot, muinsuskaitseametilt toetus sellest 9980 ja Pühalepa osavalla omaosalus 2495 eurot.   

Töid teostas Willu OÜ. 

Hiiumaa osavaldade valitsused esitasid muinsuskaitsele 12 taotlust saare mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste säilitamiseks, hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Toetust sai kaheksa objekti.