« Tagasi

Puudest tuleneva erivajadusega inimesed saavad eluruumi kohandamiseks taotleda toetust

Hiiumaa valla puudega elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamiseks toetust eluruumi sisenemise, eluruumis liikumise või enesega toimetuleku paremaks korraldamiseks. Taotlusi saab esitada 02.05 – 25.05.2023. 

Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui teil on tuvastatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes puude raskusaste ja sellekohane kehtiv otsus. 

Taotluse kohustuslikud andmed: 

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed. 

 • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus. 

 • Kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus: leping, omand, kaasomand. 

 • Eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta. 

 • Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus. 

 • Kohandamise liik: platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu. 

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:  

 • kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil, 

 • eluruum on aastaringselt tema elukoht, 

 • on esitanud tõesed andmed ja  

 • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks. 

Koos taotlusega esitatakse: 

 • koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist, 

 • koopia puude raskusastme määramise otsusest, 

 • koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist, 

 • koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri), 

 • eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume, 

 • hinnapakkumised. 

Taotlus koos lisadokumentidega palume esitada 02.–25. mail 2023 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kairi.priit@hiiumaa.ee või kirja teel aadressile Keskväljak 5a 92413 Kärdla Hiiumaa vald. Samuti võtavad igas osavallas kohapeal taotlusi vastu sotsiaaltöötajad. 

 Lisainfot eluruumi kohandamise taotlemise kohta saab küsida vallavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonidel 4636095, 5886 6308 või kairi.priit@hiiumaa.ee

Lae vajalikud dokumendid alla siit: