« Tagasi

Taotlusvoor Hiiumaa vallalt erahuvikoolis ja -spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamiseks

Taotlusvoor Hiiumaa vallalt erahuvikoolis ja -spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamiseks on avatud 1. detsembrini. Taotluseid saab esitada Hiiumaa huviregistri keskkonnas hiiumaa.huviregister.ee hiljemalt 1. detsembril kl 23.59ni.  

Toetuse saajad 
Toetus antakse üldjuhul vallas huvitegevuse valdkonnas tegutsevale erahuvikoolile ja eraspordiklubile, kelle tegevus on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud vallas ning kes osalevad huvitegevuses vähemalt kaks õppetundi nädalas. 

Toetust antakse: 

  • taotlejale, kelle õppetöö kestus on Hiiumaa valla haridusregistri alusel vähemalt 32 nädalat aastas; 

  • iga lapse ja noore kohta ühekordselt ühe valdkonna huvitegevuse kohta. 

Taotlusele lisada: 

  • taotleja põhikiri (esmataotlejal); 

  • taotleja järgmise aasta huvihariduse tegevuseks planeeritud eelarve; 

  • tegevusplaan toetatava kalendriaasta kohta; 

  • treeneri või juhendaja erialast haridust tõendav dokument, kui talle ei ole omistatud kutset; 

  • treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendav leping (esmataotlejal).