« Tagasi

Vallavalitsuse 17. novembri istungilt

1. Toidukordade maksumuse kehtestamine 

Suunati eelnõu teisele lugemisele.  

2. Lepingu sõlmimine lumetõrje teenuse osutamiseks Emmaste osavalla teedel 
Munitsipaalasutus Emko sõlmib lepingu OÜga Turu Talu lumetõrje teenuse osutamiseks Emmaste osavallas 2021/2022 talveperioodil: 

 • Tilga, Kõmmusselja, Prassi ja Harju külas hinnaga 84 eurot/tund, lisandub käibemaks, 

 • Valgu, Muda, Ulja ja Jausa külas 2021/2022 talveperioodil hinnaga 84 eurot/tund, lisandub käibemaks.  

3. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine (Siimu)  
Anti nõusolek Jausa külas Siimu kinnisasja (pindala 4,12 ha, maatulundusmaa) jagamiseks:  Siimu ja  Kajaniidu, mõlemad maatulundusmaa 100%.   

4. Eraldus omaosaluse fondist 
Eraldati omaosaluse fondist Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse projektide kaasfinantseeringuks 316 eurot.  

5. Soojusenergia hinna kinnitamine Käina osavalla katlamajades 
Kinnitati alates 1. detsembrist Käina kooli katlamajas toodetava soojusenergia 1 MWh hinnaks 77,6.eurot ja Käina spordikeskuse katlamajas toodetava soojusenergia 1MWh hinnaks 76,2 eurot. 

Käina katlamajades on sooja hinnad muutmata alates 2014. ja 2015. aastast, kuna enamus tarbimisest on valla oma hoonetes ja väljast liitunutele on püütud hoida hinna stabiilsust. Vajadus on viia soojahind kooskõlla tegeliku omahinnaga.   

6. Käina osavalla munitsipaalomandis olevate korterite üürihindade 
kehtestamine 

Suunati eelnõu teisele lugemisele. 

7. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks neli hajaasustuse programmi projekti aruannet.  

8. Katastriüksuse piiride muutmine 
Muudeti Kärdla linna Oja 4 (pindala 900 m², elamumaa) ja Tiigi 41 (pindala 2191 m², elamumaa) katastriüksuste vahelisi piire.  

9. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise menetluse 
algatamine 

Algatati Kalana küla Kotka kinnisasjal asuva eratee avalikuks kasutuseks määramise menetlus. Seati avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kalana külas asuvale Kotka kinnisasja koosseisus olevale Kalana-Metsavahi teele. 

10. Neitsisääre kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku 
kasutusõiguse seadmine  

Algatati Kalana küla Neitsisääre kinnisasjal asuva eratee avalikuks kasutuseks määramise menetlus. Seati avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kalana külas asuvale Neitsisääre kinnisasja koosseisus olevale Kalana-Metsavahi teele. 

11. Sooääre kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine 
Algatati Kalana küla Sooääre kinnisasjal asuva eratee avalikuks kasutuseks määramise menetlus. Seati avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kalana küla Sooääre maaüksusel asuvale Kalana-Metsavahi teele. 

12. Tuletornide lahtiolekuaegade kinnitamine ja pileti hindade 
kehtestamine 

Kinnitati aastast 2022 tuletornide lahtiolekuajad: 

 • Kõpu tuletorn 1. maist kuni 30. septembrini iga päev kl 10–20, 

 • Ristna tuletorn 1. maist kuni 30. septembrini teisipäevast pühapäevani kl 10–19, 

 • Tahkuna tuletorn 1. maist kuni 30. septembrini teisipäevast pühapäevani kl 10–19. 

Kehtestati Kõpu tuletorni piletihinnad: 

 • täispilet 5 eurot, 

 • sooduspilet al 10-liikmelisele grupile 4 eurot/külastaja, 

 • sooduspilet: õpilane, üliõpilane, pensionärid, puudega inimeste saatja 3 eurot, 

 • perepilet: kaks täiskasvanut ja alaealised lapsed 12 eurot. 

Kehtestati Ristna ja Tahkuna tuletorni piletihinnad: 

 • täispilet 4 eurot, 

 • sooduspilet 10-liikmelisele grupile 3 eurot/külastaja, 

 • sooduspilet: õpilane, üliõpilane, pensionärid, puudega inimeste saatja 2 eurot, 

 • Perepilet: kaks täiskasvanut ja alaealised lapsed 10 eurot. 

Kehtestati komplekspilet kolme tuletorni külastamiseks: 

 • täiskasvanu 10 eurot, 

 • sooduspilet: õpilane, üliõpilane, pensionärid, puudega inimeste saatja 5 eurot, 

 • perepilet 20 eurot. 

Kehtestati tuletornide tasuta külastamise õigus: 

 • eelkooliealisele lapsele, 

 • puudega inimesele, 

 • giidile, kes saadab gruppi suurusega vähemalt 10 inimest, 

 • MTÜ Eesti Tuletorni Selts liikmele. 

Kehtestati Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni külastamiseks väljaspool ametlikku lahtiolekuaega ühekordne tasu 20 eurot tund, millele lisandub üksikpilet üksikpilet Kõpu tuletornis 5 eurot (ei kehti soodustused) ning Tahkuna ja Ristna tuletornis 4 eurot (ei kehti soodustused).