« Tagasi

Vallavalitsuse 8. septembri istungilt

1. Volikogule esitatav eelnõu 

Arutati ja otsustati saata volikogule arutamiseks kinnisasja omandamiseks loa andmine: ÄäreMaa OÜ soovib omandada Kalana küla Ristna kinnistu (39201:001:1461, pindala 33,44 ha, maatulundusmaa).  

2. Arvamuse andmine muudatusettepanekutele 
Arutati muudatusettepanekuid ja kujundati arvamused, mis edastatakse volikogule. 

3. Kaasava eelarve komisjoni moodustamine 
Moodustati kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks komisjon: esimees Hergo Tasuja ja liikmed Liili Eller, Omar Jõpiselg, Triin Masing, Pilvi Post, Monika Pihlak. 

4. Rudolf Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli õppetasu kinnitamine 
Muusikakooli hoolekogu tegi ettepaneku tõsta kooli õppetasu uuest aastast 25 euro peale kuus (aasta lõpuni 20 eurot). Kinnitati Rudolf Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli õppetasuks 25 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2022.  

5. Käina huvi- ja kultuurikeskuse õppetasude kinnitamine 
Käina huvi- ja kultuurikeskuse hoolekogu tegi ettepaneku tõsta uuest aastast õppetasusid, kasutades tekkivaid vahendeid kooli õpetajate palgatõusuks. Aasta lõpuni jäävad kehtima praegused õppetasud. 

Kinnitati Käina huvi- ja kultuurikeskuse õppetasud alates 1. jaanuarist 2022: 

  • muusikaosakond 25 eurot kuus (enne 20 eurot), 

  • muusikaosakonna vabaõpe 25 eurot kuus (enne 20 eurot), 

  • muusikaosakonna osaline vabaõpe 12.50 eurot kuus, 

  • mudilaskoor 5 eurot kuus, 

  • kunstiosakond 20 eurot kuus (enne 16 eurot), 

  • kunstiosakonna ettevalmistusklass 10 eurot kuus (enne 8 eurot), 

  • tantsuosakond 15 eurot kuus (enne 12 eurot), 

  • tantsuosakonna ettevalmistusklass 10 eurot kuus (enne 8 eurot). 

Võrdluseks teiste huvikoolide õppetasud ühes kuus: Tallinnas muusikaõpe 60 eurot, kunstiõpe 45 eurot, tantsuõpe 25 kuni 100 eurot, Orissaares muusikaõpe 29 eurot, Kuressaares muusikaõpe 40 eurot, tantsuõpe 30 kuni 50 eurot, Haapsalus muusikaõpe 30 eurot, Kehtnas muusikaõpe 35 eurot, kunstiõpe 25 eurot ja Tiina Tantsustuudios Kärdlas 15 eurot 

6. Riigihanke „Palade spordihoone rekonstrueerimise ja energiatõhusamaks muutmise tööprojekti koostamine" korraldamine 
Otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses riigihange „Palade spordihoone rekonstrueerimise ja energiatõhusamaks muutmise tööprojekti koostamine"  

7. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks üks hajaasustuse programmi projekti aruanne. 

8. MTÜ projektikomisjoni koosseisu kinnitamine 
Moodustati projektitoetuste komisjon: vallavalitsuse esindaja Heidi Siirus, arenguosakonna esindaja Aivi Telvik, Hiiumaa arenduskeskuse esindaja Kaja Sõrmus, haridus- ja kultuuriosakonna esindaja Eve Ellermäe, valdkondade asjatundjad: kultuurivaldkonnast Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte ja spordivaldkonnast spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson. 

9. Sotsiaalkeskuse autoliising 
Vallavalitsus sõlmib lepingu ASiga Swedbank Liising, et liisida Hiiumaa sotsiaalkeskusele koduhoolduse teenuseks auto kuumaksega 198,22 eurot. Vara hind on 18 648,90 eurot, liisingumaksete periood 60 kuud ja sissemakse 10% vara hinnast.