« Tagasi

Võimalus kaasa rääkida: kodukoha kompass

Hiiumaa vallavalitsus kutsub saare elanikke ja külalisi kaasa mõtlema Hiiumaa avaliku ruumi kvaliteedi üle ning ootab uusi mõtteid olukorra muutmiseks!  

Palume täita lühike küsimustik ning mõtiskleda abistavate küsimuste toel oma kodukoha olukorra üle.

Sinu info on väärtuslikuks sisendiks nii üldplaneeringu koostamisel kui arengukava uuendamisel.  

10. augustist 10. septembrini on Kärdla kultuurikeskuses avatud Eesti Koostöö Kogu koostatud rändnäitus „Kodukoha kompass", mis avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning ärgitab elukeskkonna teemal kaasa rääkima. Ühiselt koostatud kompass on aluseks ka Hiiumaa avaliku ruumi analüüsimisel.  

Kodukoha kompass on mänguline mõtlemise tööriist erinevate kohtade hindamiseks. Mäng pakub kaheksa teema ja neid avavate küsimuste kaudu lihtsa raamistiku, mille toel üksi või rühmana mõelda oma kodukoha avaliku ruumi peale. Kas see koht on heaolu loov? Mis on selle paiga tugevad, aga ka parandamist vajavad küljed? 

Aitäh vastamast!