« Tagasi

Volikogu arutab uute perearstide toetamist

Volikogu arutab tänasel istungil Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise korda. Plaani järgi maksaks vald toetust Hiiumaal nimistuga töötamist alustavale perearstile, kelle vastuvõtukoht asub Hiiumaal. 

25 000 euro suurust ühekordset toetust võib taotleda vallas tegutsemist alustav perearst või perearsti teenust pakkuv juriidiline isik, mis võtab tööle vallas tegutsemist alustava nimistuga perearsti, tingimusel, et taotleja ei ole viimase viie aasta jooksul Hiiumaal perearstina töötanud. 

Toetuse saaja kohustub vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse saamist töötama vallas perearstina ning korraldama perearsti kohaloleku ja vastuvõtu tegevuskohas viiel tööpäeval nädalas. 

Ühe kalendriaasta jooksul antakse toetust ühele taotlejale. Kui taotlusi esitatakse rohkem, tehakse otsus toetuse eraldamise või mitte eraldamise kohta vastavalt eelarveliste vahendite olemasolule.