« Tagasi

Volikogu istung toimub Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu tänane istung toimub Kärdla vallamaja volikogu saalis algusega kell 15.  

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi. 

 

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info 

2. Nõusoleku andmine ja tingimuste määramine Turu tn 1 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks (II lugemine) 

3. Sildfinantseerimislaenu võtmine 

4. Arvelduslaenu võtmine 

5. Hiiumaa Vallavolikogu 19.04.2018 otsuse nr 56 „Maavaldkonna küsimuste lahendamise volitus" muutmine 

6. Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse 

7. Hiiumaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 

8. Hiiumaa Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 5 „Hiiumaa Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine" muutmine 

9. Hiiumaa Vallavalitsuse palgaliste ametikohtade määramine 

10. Hiiumaa valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis 

11. Jaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 

12. Loobumine katastriüksuse taotlemisest munitsipaalomandisse (Metsalauka küla, Sae) 

13. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (Rehemäe kinnistu) 

14. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras (Käina alevik Sõpruse põik 1-1) 

15. Kärdla Linnavalitsuse 09.04.2008 korraldusega nr 91 kehtestatud Heltermaa mnt 14, 14a ja 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

16. Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise kord (II lugemine) 

17. Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 määruse nr 76 „Käina Raamatukogu põhimäärus" muutmine (I lugemine) 

18. Hiiumaa valla noorsootöö valdkonna arengukava 2022-2035 (I lugemine) 

19. Hiiumaa valla spordi ja liikumisharrastuste valdkonna arengukava 2022-2030 (I lugemine) 

20. Hiiumaa valla kultuurivaldkonna arengukava 2022-2030 (I lugemine) 

21. Hiiumaa valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2022-2030 (I lugemine) 

22. Muud küsimused 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.