« Tagasi

Volikogu istung toimub täna Emmastes

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna kell 15 Emmaste põhikooli saalis. 

Päevakorras:  

1. Vallavalitsuse info 

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

2. Rambi ja Murula detailplaneeringu kehtestamine 

Ettekandjad: Emmaste osavalla vanem Tiit Reha, Emmaste Osavalla Valitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post 

3. Hausma küla Lennuki detailplaneeringu vastuvõtmine 

Ettekandjad: abivallavanem Üllar Laid, Pühalepa Osavalla Valitsuse maaspetsialist Mai Julge 

4. Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmise algatamine 

Ettekandja: abivallavanem Üllar Laid 

5. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine (Hiiumaa Haridusselts) 

Ettekandjad: vallavanem Hergo Tasuja, Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste 

6. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine (81 Kärdla-Käina tee T52) 

Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

7. Hiiumaa valla teehoiukava aastateks 2023-2028 (II lugemine) 

Ettekandja: abivallavanem Üllar Laid 

8. Ülevaade arengukava täitmisest 

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

9. Muud küsimused 

 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.     

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.