« Tagasi

Volikogu tänane istung toimub Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu Istung toimub täna, 21. aprillil kell 15 Kärdlas.

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

2. Rookopli tn 20 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Ettekandja: Pühalepa Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Mai Julge 

3. Mäeella kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Ettekandjad: Käina Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Merilin Kaevandes, Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

4. Munitsipaaleluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks 
Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

5. „Kõrgessaare arengustrateegia 2030+" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine 
Ettekandjad: Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste 

6. Hiiumaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 „Vallavanema puhkusele lubamise ja lähetusse suunamise kord" muutmine (I lugemine) 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

7. Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsuse nr.17 „Hiiumaa valla osavallakogude koosseisude kinnitamine" muutmine 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

8. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 3 „Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus" muutmine (II lugemine) 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

9. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 2 „Hiiumaa valla põhimäärus" muutmine (II lugemine) 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja, vallasekretär Annika Grauberg 

10.Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 määruse nr 125 „Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise kord" muutmine (II lugemine) 
Ettekandja: abivallavanem Liisi Mäeumbaed 

11. Hiiumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033 (II lugemine) 
Ettekandja: abivallavanem Üllar Laid, Hiiu maakonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tellija Kärdla Veevärk esindaja Toomas Kattel 

12. Muud küsimused 

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali  vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.