« Tagasi

Volikogus on täna 18 päevakorrapunkti

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna, 18. augustil kell 15 vallamajas Kärdlas. Otselink tänast istungit vaatama

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

2. Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 
Ettekandja: Kõrgessaare Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Maiken Lukas 

3. Sassi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Ettekandja: Pühalepa Osavalla Valitsuse maaspetsialist Mai Julge 

4. Spordi tn 5b kinnisasja otsustuskorras võõrandamine 
Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Poe kinnistu) 
Ettekandja: Emmaste osavalla vanem Tiit Reha 

6. Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (I lugemine) 
Ettekandja: abivallavanem Liisi Mäeumbaed 

7. Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+" muutmine (I lugemine) 
Ettekandja: abivallavanem Üllar Laid 

8. Hiiumaa valla 2022. aasta I lisaeelarve (I lugemine) 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus 

9. Hiiumaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 11 „Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord" muutmine (II lugemine) 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

10. Hiiumaa Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 99 „Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste palgajuhend" muutmine (II lugemine) 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

11. Hiiumaa Vallavolikogu töökord (II lugemine) 
Ettekandja: volikogu esimees Anu Pielberg 

12. Hiiumaa Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 5 „Hiiumaa Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine" muutmine 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

13. Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsuse nr 17 „Hiiumaa valla osavallakogude koosseisude kinnitamine" muutmine 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

14. Hiiumaa Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 3 „Hiiumaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavolikogu esimees Anu Pielberg 

15. Hiiumaa Vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine 
Ettekandja: keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees 

16. Hiiumaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine 
Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees 

17. Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu sõlmimise heakskiitmine 
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

18. Muud küsimused 

 

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.