Vabad teenistuskohad

« Tagasi

Arenguspetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse arenguspetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on: 

 • Valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja uuendamise koordineerimine 

 • Toetuse saamise võimaluste leidmine 

 • Projektitaotluste koostamine 

 • Projektide juhtimine, läbiviimine ja aruandluse esitamise korraldamine 

 • Hangete korraldamine 

 • Valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine 

 • Valla ettevõtete ja kodanikuühenduste nõustamine arendusvaldkonnas 

Arenguspetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald. 

Nõudmised kandidaadile: 

 • kõrgharidus 

 • teadmised ja kogemus arendusprojektide koostamises ja projektide juhtimises

 • kogemus riigihangete korraldamisel 

 • algatusvõime ja loovus

 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus 

 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 

 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel

 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; 

 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks. 

Pakume: 

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd 

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi 

 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi 

 • kaasaegset töökeskkonda 

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 30. oktoober 2018. a. 

Täiendav info: monika.pihlak@hiiumaa.ee