Vallavara müük ja rent

« Tagasi

Enampakkumisel kinnisasi Käina kaubanduskeskuse kõrval

Enampakkumisel on osa kinnisasjast Käina kaubanduskeskuse ja kardiraja vahel: toimub kirjalik enampakkumine Käina Spordi tänava kinnisasja (katastritunnus 20501:001:1406) 2248 m² suurusele osale 20aastase tähtajaga hoonestusõiguse seadmiseks, alghinnaga 100 000 eurot.

Kinnisasi asub Käina tööstusala piiril, Lõuna-Hiiumaa suurima kaubanduskeskuse vahetus naabruses. Krundil on välja ehitatud kogu taristu: vesi, kanalisatsioon, elektriliitumine 10 A, hea ligipääs Spordi tänavalt. Maa-alale on lubatud kuni 10 m kõrgused ja kuni 1000 m2 hoonestusaluse pindalaga toitlustus-, büroo-, kaubandus- ja teenindushooned, tööstushooned ja hoidlad. Krundile on tehtud planeering, mis on kehtestamata ja võimaldab omanikul kujundada nii sihtotstarbe kui hoonestusala enda vajaduste kohaselt. 

Pakkumiste tähtaeg on 16. juuni kell 10.   

Valla huvi on saada valla eelarvesse tagasi vahendid, mis kasutati piirkonna väljaehitamiseks. Samavõrd oluline huvi on meelitada piirkonda uusi teenuseid, investeeringuid ja töökohti. Seetõttu on müümiseks valitud investeerimiskohustusega hoonestusõigus, kus ostjal tekib õigus pärast investeerimiskohustuse täitmist maa tasuta omandada. Kui investeerimiskohustust ei ole võimalik täita tingimuseks seatud nelja aasta jooksul, siis rakendub iga-aastane leppetrahvi tasumine.