Vallavara müük ja rent

« Tagasi

Käina osavalla noore pere elamumaadele otsitakse arendajat

Käina osavalla valitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Putkaste ja Kogri külas asuvatele kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmiseks, alghinnaga 39 000 eurot. Parimaks tunnistatakse majanduslikult soodsaim pakkumine.  

Enampakkumise võitja kasuks seatakse 10 aastaks hoonestusõigus Hiiumaa valla omandis olevatele elamumaa sihtotstarbega kinnisasjadele: Jõenurga (pindala 13 750 m2), Lillevälja (19 187 m2), Seemnevilja (17 561 m²) ja Tulika (2,33 ha). Investeerimiskohustuse täitmisel antakse arendajale üle ka maade omand. 

Arendajalt oodatakse põhilise kohutusena kahe aasta jooksul planeeringus ettenähtud alajaama rajamist või liitumiste tellimist võrguettevõtelt – selliselt, et oleks tagatud nelja kinnisasja elektriliitumise võimalus. 

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esita pakkumus hiljemalt 26. juuli kell 10 kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Putkaste ja Kogri küla kinnisasjade hoonestusõiguse enampakkumine" või digitaalselt allkirjastatud dokument, millele on märgitud „Putkaste ja Kogri küla kinnisasjade hoonestusõiguse enampakkumine" aadressile kaina@hiiumaa.ee

Tagatisraha kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on 1000 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Hiiumaa vallavalitsuse arvelduskontole.