Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 16 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Heltermaa mnt 16 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 16 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Luite tn 2a (katastritunnus 20501:001:1494) ja Luite tn 2b (katastritunnus 20501:001:1495) maaüksuste osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse....

Luite tn 2a ja 2b maaüksuste projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Luite tn 2a (katastritunnus 20501:001:1494) ja Luite tn 2b (katastritunnus 20501:001:1495) maaüksuste osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse....

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Sandra ja Merineitsi (katastritunnusega 39201:001:0376 ja 39201:001:0377) maaüksuste osas projekteerimistingimuste avaliku...

Sandra ja Merineitsi maaüksuste projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Sandra ja Merineitsi (katastritunnusega 39201:001:0376 ja 39201:001:0377) maaüksuste osas projekteerimistingimuste avaliku...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Viktoria tee 6 (katastritunnus 39201:004:0630) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Viktoria tee 6 alal on...

Tahkuna küla Viktoria tee 6 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Viktoria tee 6 (katastritunnus 39201:004:0630) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Viktoria tee 6 alal on...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Suureranna külas Mihklisoo (katastritunnus 39201:001:0463) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare...

Mihklisoo projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Suureranna külas Mihklisoo (katastritunnus 39201:001:0463) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Viiri külas asuva Murru (katastritunnus 17501:003:0075) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Emmaste Vallavolikogu...

Murru projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Viiri külas asuva Murru (katastritunnus 17501:003:0075) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Emmaste Vallavolikogu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Taga-Puumetsa (katastritunnus 39201:001:0545) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare...

Taga-Puumetsa projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Taga-Puumetsa (katastritunnus 39201:001:0545) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Orjaku külas Säina (katastritunnus 36802:003:0279) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Käina Vallavolikogu...

Säina projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Orjaku külas Säina (katastritunnus 36802:003:0279) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Käina Vallavolikogu...

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab avaliku menetlusena projekteerimistingimuste andmise Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu (Olav Remmelkoore töö nr 02-98)...

Kärdla Hiiu tn 1a projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab avaliku menetlusena projekteerimistingimuste andmise Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu (Olav Remmelkoore töö nr 02-98)...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe (katastritunnus 36801:001:0689) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Käina Vallavalitsuse...

Koidutähe projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe (katastritunnus 36801:001:0689) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Käina Vallavalitsuse...