Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus Mänguväljaku (katastritunnusega 20401:001:0333) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Kõrgessaare aleviku Mänguväljaku maaüksuse projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus Mänguväljaku (katastritunnusega 20401:001:0333) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Lauka külas Käina tee 32 (katastritunnusega 39201:001:3611) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Lauka küla Käina tee 32 maaüksuse projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Lauka külas Käina tee 32 (katastritunnusega 39201:001:3611) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Laepiku (katastritunnusega 39201:001:3611) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Kiduspe küla Lepiku maaüksuse projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Laepiku (katastritunnusega 39201:001:3611) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hellamaa külas Hellamaa töökoda (katastritunnusega 63901:003:2510) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hellamaa külas Hellamaa töökoda maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hellamaa külas Hellamaa töökoda (katastritunnusega 63901:003:2510) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kalana külas Korbi (katastritunnus 39201:001:0556), Hauka (katastritunnus 39201:001:0557) ja Kulli (katastritunnus 39201:001:0559) maaüksuste maa-alal...

Kalana küla Korbi, Hauka ja Kulli maaüksuste projekteerimistingimused arvamuse aval-damiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kalana külas Korbi (katastritunnus 39201:001:0556), Hauka (katastritunnus 39201:001:0557) ja Kulli (katastritunnus 39201:001:0559) maaüksuste maa-alal...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Suuremõisa külas Õppehoone (katastritunnusega 63902:001:0488) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Suuremõisa küla Õppehoone projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Suuremõisa külas Õppehoone (katastritunnusega 63902:001:0488) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Metsa tn 56 (katastritunnus 37101:011:0005) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike...

Kärdla linnas Metsa tn 56 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Metsa tn 56 (katastritunnus 37101:011:0005) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Ristna tuletorn maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Mardihansu külas Tagapere (katastritunnusega 39201:002:2810) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Mardihansu küla Tagapere maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Mardihansu külas Tagapere (katastritunnusega 39201:002:2810) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Sigala külas Lahe (katastritunnusega 39201:004:0870) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Sigala küla Lahe maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Sigala külas Lahe (katastritunnusega 39201:004:0870) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Villamaa külas Kaasiku (katastritunnusega 20501:001:0480) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Villamaa külas Kaasiku maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Villamaa külas Kaasiku (katastritunnusega 20501:001:0480) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Sääre külas Sammi maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku § 27 lg 1...

Sääre külas Sammi maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Sääre külas Sammi maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku § 27 lg 1...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Uus tn 8a maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Uus tn 8a maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Uus tn 8a maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Ranna tn 6 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Ranna tn 6 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Ranna tn 6 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Tiigi 32 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Tiigi tn 32 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Tiigi 32 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Tubala külas Kasesalu maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 ja 6 alusel võib kohalik omavalitsus lubada...

Kasesalu projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Tubala külas Kasesalu maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 ja 6 alusel võib kohalik omavalitsus lubada...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kerema külas Aardemaa maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku §...

Aardemaa projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kerema külas Aardemaa maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku §...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Koidutähe projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Hiiu tn 1a (katastritunnus 37101:006:0035) maaüksuse osas Hiiumaa Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 444 antud projekteerimistingimuste...

Kärdla linnas Hiiu tn 1a maaüksuse projekteerimistingimuste muutmise avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Hiiu tn 1a (katastritunnus 37101:006:0035) maaüksuse osas Hiiumaa Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 444 antud projekteerimistingimuste...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik...

Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik...