Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiumaa vallas Kalana külas Putkaste metskond 48 (katastritunnusega 39201:001:0116) ja Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuste...

Ristna tee projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiumaa vallas Kalana külas Putkaste metskond 48 (katastritunnusega 39201:001:0116) ja Ristna tuletorn (katastritunnusega 39201:001:0706) maaüksuste...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Nurme (katastritunnusega 39201:001:0288) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Kiduspe külas Nurme maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Nurme (katastritunnusega 39201:001:0288) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Elli (katastritunnusega 39201:004:0861) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Tahkuna külas Elli maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tahkuna külas Elli (katastritunnusega 39201:004:0861) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Käesolevad...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 6a maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Kärdla linnas Sadama tn 6a maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 6a maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Eesti Sinitaristu OÜ poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Eesti Sinitaristu OÜ Hiiu mereplaneeringu vesiviljelusala PV1 ja PV2 keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Eesti Sinitaristu OÜ poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Saaremere Kala AS Hiiu mereplaneeringu vesiviljelusala PV4 keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 27 (katastritunnus 37101:003:0200) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Kärdla linnas Sadama tn 27 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Sadama tn 27 (katastritunnus 37101:003:0200) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Vabaduse tn 65 (katastritunnus 20401:001:0169) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Kärdla linnas Vabaduse tn 65 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Vabaduse tn 65 (katastritunnus 20401:001:0169) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d kinnistu detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avalik menetlus.

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d kinnistu detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks projekteerimistingimuste avaliku menetluse. ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva Kröönaugu (katastritunnus 20501:001:1435) kinnistu osas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Alal kehtib Hiiumaa...

Kitsa küla Kröönaugu kinnistu projekteerimistingimuste andmise avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva Kröönaugu (katastritunnus 20501:001:1435) kinnistu osas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Alal kehtib Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kaleste küla Mihklimetsa (katastritunnusega 39201:001:0497) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Kaleste külas Mihklimetsa maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kaleste küla Mihklimetsa (katastritunnusega 39201:001:0497) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.  ...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tubala külas Villem Kastani kinnistu (katastritunnus 63901:001:2690, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) osas projekteerimistingimuste avatud...

Tubala külas Villem Kastani kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tubala külas Villem Kastani kinnistu (katastritunnus 63901:001:2690, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) osas projekteerimistingimuste avatud...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hirmuste külas Niidu (katastritunnusega 20401:001:0002) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Hirmuste külas Niidu maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hirmuste külas Niidu (katastritunnusega 20401:001:0002) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Projekteerimistingimused...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Pärna külas asuva Kapteni (katastritunnus 17501:003:0248) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Emmaste Vallavolikogu...

Pärna küla Kapteni kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Pärna külas asuva Kapteni (katastritunnus 17501:003:0248) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Emmaste Vallavolikogu...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana küla Kopli tee 13 (katastritunnusega 39201:001:0515) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib...

Kalana küla Kopli tee 13 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana küla Kopli tee 13 (katastritunnusega 39201:001:0515) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiessaare külas Karu kinnistu (katastritunnus 63901:001:0706) osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Pühalepa...

Hiiessaare külas Karu kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiessaare külas Karu kinnistu (katastritunnus 63901:001:0706) osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Pühalepa...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus Künaaugu mets (katastritunnusega 20501:001:0396) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal...

Kõrgessaare aleviku Künaaugu mets maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus Künaaugu mets (katastritunnusega 20501:001:0396) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Nurga-Puumetsa (katastritunnus 39201:001:0544) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare...

Kalana külas Nurga-Puumetsa projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Nurga-Puumetsa (katastritunnus 39201:001:0544) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare...

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Pühalepa...

Hausma külas Suusamäe projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Pühalepa...

Hiiumaa Vallavalitsus teavitab, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on 21.02.2022 otsusega nr 1-7/22-105 algatanud hoonestusloa menetluse ning keskkonnamõju hindamise Eesti Sinitaristu...

Hiiumaa lähistele vesiviljelusalale planeeritava kalakasvatuse keskkonnamõjude hindamise ja hoonestusloa avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus teavitab, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on 21.02.2022 otsusega nr 1-7/22-105 algatanud hoonestusloa menetluse ning keskkonnamõju hindamise Eesti Sinitaristu...