Avaliku ürituse korraldamine

 Avaliku ürituse korraldamiseks tuleb taotleda luba ja selle väljastab ürituse läbiviimise asukoha osavalla valitsus.  

Seni kehtinud korrad kehtivad uute, ühiste vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Emmaste valla õigusaktid Emmaste osavalla territooriumil, Käina valla õigusaktid Käina osavalla territooriumil). Õigusaktid on seotud territooriumiga, mitte vallavalitsuse kui asutusega.

Taotluste vormid

Taotlus Kärdla ja Kõrgessaare osavallas sündmuse korraldamiseks

Taotlus Emmaste osavallas sündmuse korraldamiseks

Taotlus Käina osavallas sündmuse korraldamiseks

Taotlus Pühalepa osavallas sündmuse korraldamiseks