« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 8.–14. aprill 2019

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

 

E, 8. aprill 

Allalaetav on Hiiumaa äpp 
Kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek 
Kl 10 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit, lastekaitsespetsialistid Carol Kirss ja Mari-Liis Leivalt ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja haridusspetsialist Ivi Remmelg kohtumisel sotsiaalkindlustusameti esindajatega kinnise lasteasutuse teemal 
Kl 12 Hiiumaa äpi tutvustamine kõigile huvilistele vallamajas Kärdlas 
Kl 12 osaleb haridusspetsialist Ivi Remmelg hariduskonverentsi töörühma koosolekul Rajaleidjas 
Kl 14 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni istung Käinas 
Kl 14 sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, sotsiaaltööspetsialistid Heli Tuisk, Liia Rull ja Kairi Priit ning Hiiumaa sotsiaalkeskuse hoolekandeteenuste juht Tiia Laanejõe osalevad kohtumisel Käina vallamajas: teenuste arendamine Käina ja Emmaste osavalla puuetega inimestele 
Kl 15 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, haridusspetsialist Ivi Remmelg, spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson ja Pühalepa osavallavanem Liili Eller tervisenõukogu koosolekul Kärdlas Leigri väljak 5 
Kl 16 koolitab avalike suhete spetsialist Liina Siniveer Tuuru majas koolitussarja "Selge sõnumi ABC" koolitusel "Uudise ABC" 

 

T, 9. aprill 
Kl 1015 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja haridusspetsialist Ivi Remmelg haridusasutuste andmekaitsekoolitusel vallamajas 
Kl 12 osaleb Pühalepa osavallavanem Liili Eller Hiiumaa ametikooli nõunike kogu koosolekul Suuremõisas 
Kl 15 volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjoni istung vallamajas Kärdlas 
Kl 17 volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni istung vallamajas Kärdlas 
Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, arhitekt Kaire Nõmm ja maaspetsialistid osalevad REHO korraldataval detailplaneeringute seminaril Kuressaares 
 
K, 10. aprill 

Kl 9.30 juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kl 13 osalevad vallavanem Reili Rand, vallavanema abi Mirjam Savioja ja arenguspetsialist Aivi Telvik turismihooaja avaseminaril Kärdlas 
Kl 15 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, sotsiaaltööspetsialistid Pille Alevi ja Kairi Priit, hooldustöötaja-autojuht Enno Tuulik ja Hiiumaa sotsiaalkeskuse esindajad sotsiaaltranspordi arendamise koosolekul 
Perekonnaseisutoimingute  ja personalispetsialist  Riina Lilleõis, Emmaste sekretär Heli Üksik, Kõrgessaare sekretär Maire Türnpu ja Pühalepa sekretär Katrin Paat osalevad elukoha registreerimise koolitusel Tallinnas siseministeeriumis 
Emmaste koduhoolduse spetsialist Aimi Jaarma on autoga Haapsalus hoolduses 
Kolmapäevast neljapäevani on haridus- ja kultuuriosakonna töötajad lähetuses Saaremaa vallavalitsuses 

 

N, 11. aprill 

Kl 1012 võtab Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald vastu sotsiaaltoetuste avaldusi Suuremõisa raamatukogus 
Kl 11 osaleb Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid Kõrgessaare päevakeskuses eakate infotunnis 
Kl 14 sotsiaaltööpäeva tähistamisel Kõrgessaare vaba aja keskuses osalevad vallavanem Reili RandPühalepa osavallavanem Liili Eller, sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, lastekaitsespetsialist Carol Kirss, sotsiaaltööspetsialistid Pille Alevi, Heli Tuisk, Urme Soonvald, Liia Rull, PIlle Näksi ja Kairi Priit 
Riigihangete spetsialist Kersti Simmer osaleb Tallinnas koolitusel "Riigihangete registri kasutajakoolitus hankijatele" 
Avalike suhete spetsialist Liina Siniveer osaleb Praxise protsessijuhtimise ja kaasamise oskuste koolituspäeval Tallinnas 

 

R, 12. aprill 

Kl 9 Emmaste osavallakogu koosolek 
Kl 10 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja haridusspetsialist Ivi Remmelg Palade loodushariduskeskuses maakondlikul uurimistööde õpilaskonverentsil 
Valla ja arenduskeskuse esindus külastab Hiiumaa ettevõtteid 
Arenguspetsialist Aivi Telvik osaleb Tallinnas linnade arendusspetsialistide nõukojas 

 

L, 13. aprill 

Kl 15.30 kohtub vallavanem Reili Rand eesti keelt õppivate soomlaste grupiga Suuremõisa lossis 

 

Töölt eemal   
8.10. aprillil on eemal finantsist Karin Gross 
8.12. aprillil on eemal raamatupidaja Ly Klee 
8.23. aprillil on eemal Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja, asendab maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post 
9.18. aprillil on eemal lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt, asendab lastekaitsespetsialist Carol Kirss 
11.12. aprillil on eemal Kärdla haldusjuht Toomas Vannas 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

 

E, 8. aprill 

Kl 10 osaleb Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze vallamajas kinnise lasteasutuse koosolekul 
Kl 10.30 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek  
Kl 12 osaleb Margit Kagadze hariduskonverentsi koosolekul Rajaleidjas 
Kl 12.3016.15 Hiiumaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Kaie Sahtel osaleb töötukassa teabepäeval Leigri väljak 5 saalis 
Kl 14.45 toimub Kärdla põhikooli juhtkonna kõnnikoosolek  seera ja jütusta 

 

T, 9. aprill 

Teisipäevast kolmapäevani osaleb noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder Tallinnas ettevõtlusõppe programmi Edu&Tegu kevadseminaril 

 

K, 10. aprill 

Kl 13  toimub Hiiumaa turismihooaja avaseminar Coop Hiiumaa koosolekuteruumis Kärdlas, osalevad turismiinfokonsultant Mari-Liis Hirv ja turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson 

 

N, 11. aprill 

Kl 12 Hiiumaa arenduskeskue juhataja Liis Remmelg osaleb Lääne-Eesti Turismi töökoosolekul Hiiumaal 

 

R, 12. aprill 

Kl 1116.30 osalevad MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus ja projektijuht Katrin Sarapuu vabaühenduste juhtide arenguprogrammi koolituspäeval „Kogukonnateenuste teooria ja praktika" Orjaku külamajas 
Noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder osaleb Hiiumaa õpilaskonverentsil Palade põhikoolis 
 

Töölt eemal 

3.–10. aprillil on eemal Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse juhataja Margarita Korol, asendab Artur Valk 
12. aprillil on eemal Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov 

 

Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee 

Nüüd on kõigile kasutamiseks kättesaadav ka Hiiumaa haridus- ja noorsootöökalender