Uudised

Konkurss Käina kooli direktori ametikohale

27.05.2020

Direktori peamiseks ülesandeks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, toetada iga õpilase arengut kaasaegses koolikeskkonnas ning tagada eelarvevahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine. Kandid...  Loe edasi »