Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kärdla linna Allika tn 24 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 185 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla linna Allika tn 24 maaüksuse detailplaneering Allika tn 22 kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi planeering kehtima.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=179617.