Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Linnumäe küla Rehemäe kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 33 tunnistati kehtetuks Linnumäe külas asuva Rehemäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 07-08) planeeringus määratud Rehemäe krundi osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses (Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald) ja avalikus dokumendiregistris:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=223400