Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Luukase kinnistu 1 maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 222 tunnistati kehtetuks Luukase kinnistu 1. maatüki detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 06-73). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal  Käina vallamajas (Hiiu mnt 28 Käina alevik) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=act&itm=193943&clr=history&pageSize=20&page=1.