Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21. novembri 2019 otsusega nr 165 tunnistati osaliselt kehtetuks Meelste küla Sambla ja Rambla maaüksuste detailplaneering Kõuekandle kinnistu osas (katastritunnus 20401:001:0157). Ülejäänud osas jäi planeering kehtima.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas ja internetis aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=173108.