Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

OLLIMA KUURI kinnistu DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 276 „Ollima kuuri kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine." tunnistati kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 192 kehtestatud Emmaste külas asuva Ollima kuuri kinnistu (registriosa 469333, katastritunnus 17501:004:0267, pindala 2,03 ha, sihtotstarve 100% tootmismaa) detailplaneering.

Otsus nr 276