Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Vabaduse tn 51 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 37 tunnistati kehtetuks Kärdla linnavolikogu poolt 23. novembri 2002 otsusega nr 335 kehtestatud Vabaduse tn 51 detailplaneering. Kinnistu omanik soovib 746 m² suuruse Vabaduse tn 51 krundi liita 38 m2 suuruse Vabaduse tn 51a maaüksusega, mis eraldiseisvana ei ole sihtotstarbeliselt kasutatav.

Korraldusega saab tutvuda: Vabaduse tn 51 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.