Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

Hellamaa küla Ranna kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 korraldusega nr 705 lõpetati Hellamaa külas Ranna kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 15.jaanuari 2008 korraldusega nr 6 Hellamaa külas Ranna kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks esitatud.

Korraldusega saab tutvuda:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144888